Shell nyereményjáték

A Shell által meghirdetett "Közlekedjünk okosan!" nyereményjáték keretein belül intézményünk bekerült az öt szerencsés nyertes iskola közé! Ennek köszönhetően 30 db Shell Ferrari roller boldog tulajdonosa lett iskolánk! 


Köszönjük szépen Demeter Ildikó kolléganőnk lelkes közreműködését a pályázat megírásában és a Shell-nek az ajándékokat!

Advent 3. vasárnap

"Adventi hírnök, friss fenyőág,
Lobog már három gyertyaláng!
Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!"

Az advent harmadik vasárnapi istentiszteletünkön a felsős aranyos diákok örvendeztettek meg minket ünnepi műsorukkal. Nagyon szépen köszönjük!

Advent 2. vasárnap

"Adventi hírnök, friss fenyőág,
Lobog már két kis gyertyaláng!
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám,
Betér a szívünk ajtaján!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!"
Adventi koszorúnkon már két gyertya ég.
Az advent második vasárnapi istentiszteletünkön a 4.a osztály diákjai örvendeztettek meg minket ünnepi műsorukkal. Nagyon szépen köszönjük!

Tehetséges fiatalok a Lövészklubban

A VII. Görgey Kupa országos tehetségkutató, nem igazolt versenyzők számára meghirdetett légfegyveres versenyre négy kisújszállási fiú nevezett. A területi (két megyét érintő) döntőn Barta Tamás, Nagy Lajos és Fekete Dániel a Móricz Zsigmond Reformtus Kollégiumból megnyerték saját kategóriájukat.

Az országos döntőre 2022. december 3-án került sor Ácson.
A fiúk itt is remekül helyt álltak. Barta Tamás, akinek felkészülését édesapja, Barta Csaba is segíti évek óta, a gázos, 10 m-es álló testhelyzetű légpuskás lövészetben a középiskolás fiúk között országos bajnok lett 173 köregységes eredménnyel. Tamás a területi csapatban két szolnoki versenyzővel szintén az előkelő országos első helyet szerezte meg.

A rugós fegyverrel versenyző általános iskolás fiúk között Fekete Dániel a nagyon szép második helyezést érte el 148 köregységgel az országos döntőben, megjavítva egyéni legjobbját.
Nagy Lajos a gázos fegyverrel versenyző általános iskolás fiúk között 160 köregységet elérve szoros versenyben országos ötödik helyezett lett. Ugyanebben a kategóriában Ramos Gyula 150 köregységet teljesítve, szintén egyéni legjobbját nyújtva, 11. helyezés ért el úgy, hogy ő 2022 szeptemberében kezdett edzésre járni. Az általános iskolás fiúk felkészülését heti rendszeres edzéseken Nagy Lajos irányítja.
 
Hornyák János
elnök

Karácsonyi koncert

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Móricz Zsigmond Református Kollégium karácsonyi koncertjére a református templomban!


Emlékezés Modla Gézára

Modla Géza tanár úr 1977 elején lett az Arany János Általános Iskola alkalmazottja, ahol 1990 őszéig dolgozott.

A szakképzettségét tekintve gépésztechnikus végzettségű egykori tanárunk, kollégánk a felső tagozatos évfolyamokban tanította a Technika (korábban Gyakorlati ismereteknek nevezett) tantárgyat olyan szakmai hozzáértéssel és pedagógiai alázattal, amely sok pedagógus számára követendő példa lehet.

A vidám természetű tanárt a nevelőtestület örömmel fogadta. Hatékony oktatási módszerei alkalmazkodtak a kor kihívásaihoz, tanóráiról általánosságban is elmondható, hogy sokféle módon motiválta tanítványait. Tanulói tisztelték, sőt a gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendett.

Osztályfőnöki munkájára a pontosság és a gyerekek érdekében történő szakmai attitűd megnyilvánulása volt a jellemző.

Az 1980-as évek közepétől gépszerelési fakultációs foglalkozást indított el az arra fogékony tanulói részére. Ehhez a saját ötletein túl beillesztette az egyes üzemek segítségét, mellyel gazdagította a technika tantárgy tárgyi feltételeit. Ugyancsak a nevéhez kapcsolódik a kerékpáros vándortábor hagyománnyá tétele, amelyet éveken keresztül szervezett és vezetett.

Az iskolánkban töltött 13 év alatt jó munkakapcsolatot alakított ki a pedagógusokkal. Kollégánk, Szabó Lajos az alábbiak szerint idézte fel Géza bácsihoz fűződő emlékeit:

„A felső tagozatra kerülésemkor, ő volt a másik csoport technika tanára. Rendkívül segítőkész, jó kolléga volt, s később a barátságát is kiérdemeltem. Elképesztő pedagógiai érzékkel rendelkezett, tanári végzettség nélkül. Vidámsága, jó kedélye, viccelődő kedvessége a környezetére is jó hatással volt. Nem tudok olyan személyről, aki ne kedvelte volna.

Soha nem láttam tétlenül üldögélni. Számtalan ötlete volt, pl. az egyik farsang alkalmával az osztályát rendkívül részletesen kidolgozott egyiptomi jelmezekbe öltöztette. A precízsége, alapossága, munkája minden területen megmutatkozott. Hibátlan műszaki rajzokat készített, gyöngybetűkkel írva a szöveges részeket. Otthon is mindig dolgozott. Igazi ezermester volt, olyan, akiből ma már egyre kevesebb van.

A mezőgazdaság, a kertészkedés terén is kibontakozott a hozzáértése. Gyümölcsfái, szőlője mindig ápolt, gondozott, gazdagon termő volt.

A gyakorlati tevékenységek polihisztorát láttam benne.”

Emlékét megőrizzük.
az Arany János Általános Iskola Tagintézmény nevelőtestületének nevében,
Szabó Lajos és Erneszt Antal Pál

Iskola-kóstolgató

Tisztelt Óvodás Szülők!
A változás jogával élve kicsit módosult a bemutató órák sorrendje.
Mindenkit szeretettel várunk november 15-16-án a Szabadság téri iskolánkban
 

Arany-napok és a Reformáció napja

Az Arany János Általános Iskola Tagintézmény névadója, Arany János születésének 205., halálának 140. évfordulója alkalmából szerveztük meg az idei Arany-napok és Reformáció napi programunkat.

2019 után, ha kisebb létszámban is, de ismét vendégül láttuk a határon túli testvériskoláink küldöttségét. A négyfalui Zajzoni Rab István Líceum, a pacséri Mosa Pijade Általános Iskola és a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézmény szakmai és baráti együttműködése több évtizedes múlttal rendelkezik.

A határon túli magyarság megismerését, a hagyományok és az egyházi élet ápolását, illetve az iskolák tanárainak és tanulóinak kötetlen találkozását változatos programokkal igyekeztünk biztosítani.

Az Arany-napok alkalmával a felső tagozatban volt filmvetítés és Arany János életéhez kapcsolódó feladatok megoldása, különböző állomáshelyeken.

Az alsó tagozatos tanulók is megismerkedtek Arany János életével, műveivel, majd rajzoltak és kézműveskedtek.

Október 28-án az 1517. évi reformációra emlékeztünk. Az ünnepi istentiszteleten Nt. Szilágyi Gábor Miklós elnök-lelkész úr igehirdetése után, az 1. évfolyamos tanulók és tagintézményünk új kollégáinak fogadalomtételére került sor.

Ezt követően az 1-2. évfolyamosok Győri Márta előadását hallgatták meg, majd kézműves foglalkozáson, sorversenyeken vettek részt. A délelőttöt feladatlapok megoldásával és rajzolással zárták.

3-4. évfolyamos tanulóink a reformációra Debrecenben emlékeztek meg, ahol megtekintették a Református Nagytemplomot.

A felső tagozaton a reformációról és hitvalló őseinkről összeállított kisfilmhez kapcsolódó feladatlapokat oldottak meg a tanulók. A délelőtt folyamán évfolyamonként, különböző helyszíneken folytatódott a program. A református templomban Nt. Szegedi Csaba imolai lelkész irányításával énektanulás volt, majd előadást hallgattak meg a gyerekek. A déli temetőben Nt. Gulyás Lajos, Nt. Dorogi Lajos, Nt. Erdélyi Sándor, Nt. Dorka Illyés és Nt. Váradi Sámuel lelkipásztor sírjánál helyezték el az emlékezés koszorúit az osztályok képviselői.


„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hírdették nektek” (Zsid. 13,7.)

Köszönjük a kollégák áldozatos munkáját!

Mozogni Jó! foglalkozás

Kedves NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK! Szeretettel várunk benneteket és szüleiteket MOZOGNI JÓ! foglalkozásainkra!

Október 23.

A második világháború utáni zűrzavaros belpolitikai helyzet, az 56-os eseményekben csúcsosodott ki.
Az elnyomott magyar nemzet jajkiáltása, 1956. október 23-a és az azt követő napok történései, 66 évvel ezelőtt zajlottak le.

Az 1956-os forradalom és szabadságharchoz, valamint a Magyar Köztársaság 1989-ben történt kikiálltásához kapcsolódó Nemzeti ünnepünk ünnepi műsorát, az általános iskolai tagintézmény felső tagozatos tanulói adták elő.
Felkészítőjük Habonyné Pardi Andrea tanárnő.

Zenei Világnap az Arany iskolában

1975 óta ünnepeljük világszerte október 1-jén a zene világnapját, Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész és karnagy kezdeményezésére. Iskolánkban is évtizedek óta hagyomány ennek a napnak a méltó megünneplése.
A Nemzedékről nemzedékre címet adtuk a 2022. szeptember 29-én megrendezett programnak, hiszen a fellépők között karonülő gyermek, óvodás, kisiskolás, felsős, gimnazista tanuló és felnőtt is volt; a református kollégium apraja, nagyja.

A zene életünk nagyon fontos része. Az édesanya már egy-két hónapos gyermekének dúdol, ringatja, ha meg akarja nyugtatni. Fellépőink között volt Tatárné Nagy Ágnes, aki a gyermekeivel énekelt.

A Kisharang óvodások, a harmadik évfolyamos tanulóink és a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola két tánccsoportja előadásának jóvoltából a néptánccal ismerkedtünk. A táncokat Herczegh Kata, Tatár Péter és Bolgovics Gergő tanította be.

Hangszeres kíséret mellett Szalainé Varga Dóra kolléganő és fia, Balázs moldvai népdalt énekelt. Az Arany iskola Népi műhelye Szilágyiné Horváth Henriette tanárnő vezetésével délvidéki dalokat, a Népi műhely néhány tagja pedig kunsági népdalokat adott elő.

Az előadások végén a műsor összes szereplője a színpadra lépett, és a közönséggel együtt énekelte el a Kisújszállás körül van ibolyával című népdalt.

Iskolánk Népi műhelyét már öt éve támogatja a Csoóri Sándor Alap. Ennek a pályázatnak köszönhetően szerény ajándékkal kedveskedtünk a fellépőknek.Több éves hagyománynak megfelelően a Zenei Világnap alkalmával kerültek kiosztásra a szociális ösztöndíjak, amelyet az Arany Diák Alapítvány Kuratóriuma ítélt oda az arra érdemes tanulóinknak.
Minden felkészítőnek, fellépőnek és szervezőnek köszönjük a színvonalas programot.

Az eseményen készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

 
az Arany János Általános Iskola Tagintézmény vezetése

Nagy nyári könyvfaló kihívás a Móriczban

Hetedikeseink is részt vettek a Nagy nyári könyvfaló kihívás a Móriczban elnevezésű pályázaton. Gratulálunk Monoki Csengének és Magony Zinának a 7.b-ből, valamint Szarvák Veron Rékának a 7.a-ból! 

Erdélyi Jutalomtábor

A 2003 óta - a COVID járvány miatt kimaradó évek kivételével - folyamatosan megvalósuló jutalomtáborba a legjobb nyolcadikosok jöhettek. Alsócsernátonban, a magyarság megőrzésének egyik erdélyi szigetén a Haszmann kúriában szállunk meg, ahol nem csak a történelem és a kultúra, hanem a ma is élő hagyomány, életmód közvetlen megismerésére is lehetősége nyílik a résztvevőknek. Barátaink a két év kihagyás után ugyanolyan kedvesen fogadtak minket, mint korábban, és a múzeum gyűjteményének, épületeinek gyarapodása is szembetűnő volt számunkra. A múzeum 2023-ban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.

A környéken élő személyes ismerőseink - elismert szakemberek - révén a „kirakat” ismeretek, felszínes turista számára látható dolgok mellett a mindennapi küzdelemben megőrzött értékek megismertetését tűztük ki célul, közben felkeresve a környék természeti látnivalóit is.
Így a teljesség igénye nélkül ellátogattunk a Per-kőre, Csíksomlyóra, a Békás szoroshoz, Ika várához, a torjai Büdös barlanghoz, a Szent Anna tóhoz és a Mohos láphoz,a tordai sóbányába és az alsórákosi kőfejtőben megőrzött vulkáni kúphoz is. A kézdivásárhelyi múzeumban céhtörténeti és népviseleti kiállítást láthattunk, Zabolán a Csángó múzeumban érdekes előadást is hallgathattunk a festett kelengyés ládákról szakavatott restaurátoroktól, míg Csernátonban a résztvevők maguk is festhettek hagyományos motívumokat. A prázsmári erődtemplom különleges falai közé a négyfalui testvériskolában tett rövid látogatás után hűsölhettünk. Ápoltuk és megkoszorúztuk iskolánk kopjafáját Nyergestetőn, és egy újabb kopjafa avatásának felemelő ünnepségén is részt vehettünk.
Különösen fontos út volt ez azért is, mert a kiváló nyolcadikos tanulók közül a legtöbben most jártak először Erdélyben.
Köszönjük támogatóink hozzájárulását ahhoz, hogy 2022 augusztusában ismét megszervezhettük a hagyományos jutalomtábort.

Kisújszállás, 2022. augusztus 9.
Nagy Lajos
táborvezető


Értesítés a javítóvizsgákról

Tagintézményünkben a javítóvizsgák 2022. augusztus 24-én (szerda), délelőtt 9:00 órakor kezdődnek. 

A vizsgákat megelőzően 2022. augusztus 23-án (kedd) 9:00-12:00 óra között javítóvizsgára való felkészítés lesz. Ekkor tekinthető meg a vizsga pontos ideje és beosztása is. 

Eredményes felkészülést kívánunk!

Iskolavezetés

Kárpát-medencei Református Általános Iskolák VII. Találkozója„Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket…”
Efézus 5,1-2

2022. június 24-26. között tagintézményünk adott otthont a sorrendben hetedik Kárpát-medencei Református Általános Iskolák Találkozójának. 

A pandémia enyhülésével, 2019 után az idén újra találkozhattak egymással és egy kapcsolatépítő, kötetlen találkozáson vehettek részt a programra jelentkező református fenntartású általános iskolák képviselői, akik közel harminc intézményből érkeztek. Péntek délután nyitó áhítaton és megnyitón vettünk részt, amely során kunsági népdalcsokrot hallgattunk meg a Népi műhely előadásában. 

Ezt követően templomtörténeti előadás hangzott el az idén 234 éves kisújszállási műemlék református templomról. 

Az első nap hátralévő részében sétáltunk Kisújszálláson, megtekintve intézményünk épületeit. A kollégáim néhány történelmi adatot és egyéb érdekességet osztottak meg az érdeklődő hallgatósággal. 

A séták mellett a bowling és a strandolás örömeinek is hódolhattak az arra vállalkozók. A hétvége során a Nagykunsági vegyes ízelítő tálak, a bivaly gulyás, vagy a parasztkifli elfogyasztásával - a leadott kalóriák megfelelő pótlása mellett, - a gasztronómia világába is bepillanthattak a résztvevők.

Szombaton ellátogattunk Kenderesre, ahol a református templom megtekintése után, - a Horthy-túra keretében – az egykori kormányzóhoz kapcsolódó emlékeket is felkerestük. 

Ugyanezen a napon próbáltunk sétálni a dévaványai Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban is, de az oly régen vágyott eső éppen június 25-i megérkezése miatt, ezt inkább nevezném egy széllel támogatott trappolásnak. Ettől függetlenül a látogatóközpontról, illetve táj meghatározó madaráról szóló előadások igazán érdekesek voltak. 

Vasárnap, a Találkozó zárónapján nagytiszteletű Koncz Tibor esperes úr hirdetett igét az úrvacsorás istentiszteleten. 

Meghallgattuk és elfogadtuk a Kárpát-medencei Református Általános Iskolák VII. Találkozójának Zárónyilatkozatát, majd bejelentésre került a 2023. évi házigazda. 

A következő évben a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda fogja megrendezni a Kárpát-medencei Református Általános Iskolák VIII. Találkozóját, amely rendezvény sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához Isten gazdag áldását kérjük! 

Ide kattintva megtekinthetik a Találkozó Zárónyilatkozatát.

az Arany János Általános Iskola tagintézmény nevében 
Erneszt Antal Pál tagintézmény-vezető


Tanévzáró ünnepség

 Tanévzáró ünnepség 2022. június 17.Ballagás

 Ballagás, 2022. június 10.

Konfirmáció

  2022. május 26. - Konfirmáció


Versenyeredmények 2021-2022.

Ide kattintva megtekinthetik a 2021-2022-es tanév versenyeredményeit.

Csendes nap

2022. május 26-án került megrendezésre tagintézményünkben a Csendes nap, amelynek fő témája ebben a tanévbe a Szentlélek volt. Kapcsolódtunk Jézus mennybemenetelének ünnepéhez, de kitekintettünk a Pünkösd ünnepére is. Az alsó és a felső tagozatos tanulóink részére az életkornak megfelelő programokat, rendezvényeket szerveztünk. 


Családi nap

2022. május 28-án sikeres intézményi szintű Családi napot szerveztünk. 


Napközi és menza igénylés 2022-2023-as tanévre

Tisztelt Szülők!

Szeretnénk felmérni a napközis és menzás igényeket a következő 2022/2023-as tanévre.

Kérjük az űrlap kitöltésével segítsék munkánkat!

Válaszukat és szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

Kérjük, amennyiben jogosult gyermekvédelmi kedvezményre, a határozatot 2022. szeptember első hetében juttassa el az osztályfőnöknek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gyermekvédelmi kedvezmények és a hátrányos, halmozottan helyzethez kapcsolódó határozatok igénylése 2022. június 1-től lehetséges a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályán. 

A régi határozatok egységesen 2022. augusztus 31-ig érvényesek. 

Az alábbi linkre kattintva tölthetik ki az igénylő űrlapot:

https://forms.gle/ctPaq7HXqYZyisEx9

az Arany iskola vezetősége Velünk kerek a világ - Sulikézi Sportfesztivál

Iskolánk sikeresen pályázott az MKSZ által kiírt “Velünk kerek a világ - Sulikézi Sportfesztivál” című pályázaton. Ennek köszönhetően 2022.05.13 és 05.20-án került megrendezésre az iskolánk területén több mint 100 gyerek részvételével. A program célja, hogy a gyerekek megismerjék a kézilabda alapjait és későbbiekben, iskolai-egyesületi szinten is eredményesen és élményekben gazdagon fejlődjenek.

Köszönjük a pedagógusok és nyolcadikos tanulók segítségét, illetve a résztvevő diákjaink lelkes részvételét.

Népi Napok tábor


    Augusztus 23-26-ig (8.00-17.00) szeretettel várunk minden énekelni szerető, és a népi kultúrával ismerkedni vágyó gyerkőcöt az Arany 1-be.
Programok:
·        Közös éneklés a népi zenekarunkkal -CSIMI- Handa banda zenekarral (Püspökladány)
·        Táncház Tatár Péterrel- élő zenére
·        Kézműves foglalkozások-szalmafonás, vagy nemezelés (szervezés alatt)
·        Daltanulás BUDAI ILONÁTÓL, Kossuth-díjas népdalénekestől, népmese eredeti nyelvjárással
·        Daltanulás Kiss Lászlótól Arany páva-díjas énekestől, gitárral, kobozzal
·        Közös éneklés a 48-as Asszonykórussal
·        Népi játszótér, számháború, drámás játékok, fagylaltozás
 
A tábor költsége 10.000, -Ft, mely tartalmazza az ebédet és uzsonnát is.
Jelentkezni lehet 2.000, - Ft befizetéssel Jetti néninél.
Telefonszáma: 06/20-442-6415
 


Szilágyiné Horváth Henriette

Fenntarthatósági témahét

A témahét célja, hogy környezetünk védelmével és a fenntarthatóság kérdéseivel a gyerekek már iskolás korukban megismerkedjenek. Fontos, hogy figyeljenek személyes érintettségükre, tudjanak változtatni szemléletükön, hiszen odafigyelésükkel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

Ebben a tanévben, a Föld Napját követően, április 25-29. között valósítottuk meg a témahetet a 7.a és a 8. a osztályban. A témahét során a „Műanyag, mint veszélyforrás” modult dolgoztuk fel a tanulókkal. Előzetes ismereteikre alapozva, összegyűjtötték a tanulók, milyen műanyagból készült tárgyakat ismernek. Azok közül, mi mikor és hová kerül szemétbe. Megismerkedtek a műanyagok legismertebb fajtáival, azok lebomlási idejével. Információt szereztek a műanyagok élőlényekre, élővilágra tett hatásaival. Tanulmányozták a szemétszigetek, mikroműanyagok, műanyag égetés problémájának hátterét, okait és következményeit.

Mivel a „műanyagok által létrejött problémák nem rendelkeznek hosszú múlttal, a 2000-es évek óta több műanyagot gyártottunk, mint előtte összesen. Ebből kiindulva a megoldás is gyerekcipőben jár még, de mindenképpen komplex megoldásra van szükség.” A milyen megoldási lehetőségek vannak? –kérdésre, diákjaink igen sok ötlettel álltak elő.
Ezen kérdésekkel nemcsak a témahét során, hanem a természetismeret, biológia és kémia órákon, szakkörökön is kiemelt feladatként foglalkozunk, ahol a tanulók érdeklődésére, aktivitására, ötleteire, kitartására mindketten számíthatunk.


Csatáriné Kovács Mária
Miltényi Katalin

Nyílt órák 2022

Kedves Szülők!

Tagintézményünk 2022. 04. 26-án és 27-én nyílt tanítási napot tart. Az alábbi linkre kattintva lehet jelentkezni a meglátogatni kívánt tanórákra.


Iskolavezetés

Előzetes regisztráció általános iskolai beiratkozáshoz

Tisztelt Szülők!

Ez az év a választások időszaka. Hét végén az ország jövőjéről döntöttünk. Most Önök választhatnak, dönthetnek gyermekük következő nyolc évéről. Választhatnak iskolát, tanító nénit. Beiskolázási programjainkon betekinthettek iskolánk életébe, megismerkedhettek a 2022/2023-as tanévben indítandó osztályok tanító nénijeivel.

Nézzék meg bemutatkozó filmjeiket az alábbi linkeken.

Demeter Ildikó

Farkasné Szőke Katalin

Kovács Sándorné


Ha már döntöttek, jelezhetik előzetes szándékukat, hogy iskolánkba szeretnék íratni gyermeküket. Az űrlap április 4-től 11-ig érhető el honlapunkon vagy facebook oldalunkon.

https://moricz.arrabonus.hu/beiratkozas/altisk/

https://www.facebook.com/legyelteisaranyos

Ez egy előzetes regisztráció, melyet 2022. április 21-22-én az általános iskolai beíratással erősíthetnek meg a szülők, a Mikes utca 2. szám alatti iskolaépületünkben.

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

 

Református Általános Iskolál Ceglédi Országos Angol és Néme Verseny

Tagintézményünk diákjai kimagasló eredményt értek el a REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK CEGLÉDI ORSZÁGOS ANGOL ÉS NÉMET VERSENYÉN.
Tóth Réka Regina 6.c osztályos tanuló angol nyelvből országos II. helyezés - felkészítő pedagógus Barabás Marianna
Szarvák Veron Réka 6. a osztályos tanuló német nyelvből országos III. helyezés - felkészítő pedagógus Pillmann-Süveges Beáta
Magony Zina 6.b osztályos tanuló német nyelvből országos IV. helyezés - felkészítő pedagógus Pillmann-Süveges Beáta
Ressinka Edit 8.a osztályos tanuló német nyelvből országos VII. helyezés - felkészítő pedagógus Szarvákné Kelemen Dóra
Gratulálunk nekik!


Beiskolázási film

 

Húsvéti tojásszedő verseny és nyuszifutás


 

"Iskola-Kóstolgató" leendő első osztályosok szüleinek


Kedves Szülők! 

Hamarosan elérkezik a nagy nap, amikor Önöknek iskolát kell választaniuk gyermekük számára. Ez mindig nagyon nehéz feladat. Az elsős tanító személye egy életen át meghatározza gyermekük iskolához fűződő kapcsolatát. Intézményünk az általános készség- és képességfejlesztésen, a szerteágazó tehetséggondozáson, a felzárkóztatáson túl nagy hangsúlyt fektet a sport megszerettetésére,
a mindennapos testmozgásra is.

Bemutató óráinkon megismerkedhetnek a 2022/2023-as tanév első osztályos tanítóival, megnézhetik, hová jutnak 4. osztály végére emelt szintű testnevelés tagozatos csoportjaink.
Sok szeretettel meghívjuk Önöket bemutató óráinkra, ahol betekinthetnek iskolánk mindennapi életébe!

Az órákon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, melyet iskolánk honlapján találnak.

2022. március 22. (kedd)
Bemutató órák helye: Arany János utca 1.

Időpont

Tantárgy

Osztály

Pedagógus

Regisztrációs link

845 - 930

magyar

2. b

Demeter Ildikó

https://forms.gle/dfZw5u4JBoLtxweEA

940 - 1025

testnevelés

4. évfolyamos lányok

K. Szabó Jánosné

https://forms.gle/6sL6HkyGcjgK9xAw6


2022. március 23. (szerda)
Bemutató órák helye: Szabadság tér 2.

Időpont

Tantárgy

Osztály

Pedagógus

Regisztrációs link

845 - 930

magyar

2. a

Farkasné Szőke Katalin

https://forms.gle/Udqxstn2u11qRNkEA

940 - 1025

matematika

2. c

Kovács Sándorné

https://forms.gle/ctbftHT3p7UUHWPa9

1040 - 1125

hittan

1. c

Ökrösné Virágh Noémi

https://forms.gle/K2rjjq29PiCWfZ2MA


2022. március 29. (kedd)
Bemutató órák helye: Arany János utca 1. 

Időpont

Tantárgy

Osztály

Pedagógus

Regisztrációs link

845 - 930

magyar

2. b

Demeter Ildikó

https://forms.gle/AYeijoUFMo3JwaMGA

940 - 1025

szorobán

3. a

Jakobiczné Kovács Andrea

https://forms.gle/o3Lr96ZKucbnzyy97

1040 - 1125

néptánc

2. b

Tatár Péter

https://forms.gle/6UGNPS4o4RMaomnB8


2022. március 30. (szerda)
Bemutató órák helye: Szabadság tér 2. 

Időpont

Tantárgy

Osztály

Pedagógus

Regisztrációs link

845 - 930

magyar

2. a

Farkasné Szőke Katalin

https://forms.gle/h564kpsjKwXdJe2X9

940 - 1025

matematika

2. c

Kovács Sándorné

https://forms.gle/FRacETnGqExDugFx9

Iskolánk honlapján részletesebben is tájékozódhatnak intézményünk életéről:

http://www.moricz-kujsz.sulinet.hu/

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagint