Tanévnyitó ünnepség


Kedves Kollégák!

Augusztus 21-én (kedd) 9.00 órától alakuló értekezlet lesz a pedagógusok részére a Kálvin utca 3. alatt lévő iskolaépület tornatermében.

10.00 órától minden dolgozónak tűz- és munkavédelmi oktatásra kerül sor.

Augusztus 28-án (kedd) 9.00 órakor tanévnyitó értekezlet a fsz. 4-es teremben.

Tanévnyitó ünnepség szeptember 2-án (vasárnap) 17.00 órakor a református templomban, előtte gyülekező osztályonként az iskolaudvaron 16.40-kor.

Iskolavezetés

Megyei Európa Díjat kap az Arany-iskola

A köznevelésben és közoktatásban, az európai uniós pályázati projektekben több mint egy évtizeden át végzett, példaértékű szakmai és közösségi munkájáért, a magyarságtudat erősítéséért folytatott kimagasló tevékenységének elismeréseként Jász-NagykunSzolnok Megye Európa Díja kitüntetésben részesül a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézményének nevelőtestülete. Az iskola pedagógusai sokat dolgoznak azért, hogy nevelő-oktató munkájukban minél jobb eredményeket érjenek el mind módszertani kultúrájukban, mind pedig a tárgyi környezetükben. Amikor 2006-ban megnyíltak az iskolák előtt az ezen célt szolgáló uniós pályázatok, az iskola az elsők között csatlakozott az Észak-alföldi Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ megvalósítására kiírt pályázathoz. Az akkori nevén a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium által vállalt konzorciumvezetéssel országosan is az elsők között voltak a kompetencia alapú nevelés-oktatás módszertani anyagának tesztelésében és terjesztésében. Az iskola számára ezzel új utak nyíltak meg, melyekre a pedagógusok nyitottan és örömmel léptek, vállalva az eredményekért a többletmunkát, a felnőtt korban való további tanulást is. A következő projekt az együttnevelésről, az egymás elfogadásáról szólt, a város iskoláinak együttműködésében. A folytatás további uniós és hazai projekteket hozott, tudatos pályázati munkával. Ezek közül kiemelhetjük – a Határtalanul c. programhoz kapcsolódva – a magyarságtudat erősítéséért folytatott kimagasló tevékenységüket. Az iskola sikeres pályázatai segítségével nemcsak módszertani kultúráját, hanem eszközparkját is megújította, korszerűvé emelve az oktatás tartalmi és tárgyi színvonalát. Munkájukban ugyanakkor kiemelt fontossággal bír az iskolai hagyományok ápolása és a város kulturális és sportéletében való részvétel. A nevelőtestület kiemelkedő, lelkiismeretes munkáját tükrözik az európai uniós pályázati programok keretében megvalósított fejlesztések, a nyugodt, barátságos iskolai légkör, a mozgalmas diákönkormányzati élet. Pedagógusi munkájukat a gyermekszeretet, a türelem, a tehetséges tanulók ösztönzése, a hátrányos helyzetű diákok segítése jellemzi – immáron a pedagógusok egyéni, ugyanakkor az intézmény kollektív tudatába is beépült értékes módszertani kultúrával.

/Kisbíró/Megyei Pedagógiai Díjban részesül Holló Lászlóné tanítónő


Közel négy évtizeden át végzett kiváló pedagógusi és vezetői munkájának elismeréseként Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj kitüntetésben részesül Holló Lászlóné Tóth Magdolna, az Arany János Általános Iskola Tagintézmény nyugalmazott tanítónője és igazgatóhelyettese. Holló Lászlóné élete, pályája szinte egészében Kisújszálláshoz kötődik. Itt született, itt szerzett érettségit, és itt dolgozott, míg diplomáját levelező tagozaton megszerezte. Csupán néhány év vitte őt az öcsödi általános iskolába napközis nevelőnek. Iskolai szabadidős programokat, kirándulásokat, táborokat szervezett és vezetett. A kollégák, szülők és a gyerekek egyaránt szerették a fiatal és agilis tanítónőt. Így volt ez később, 1983-tól nyugdíjba vonulásáig is, amikor is a kisújszállási Arany János Általános iskola pedagógusaként dolgozott, sőt, bár kevesebb óraszámban, de máig számíthatnak rá az iskolában. Tudásának bővítését, az önképzést fontosnak tartja. Számos képzésben részt vett, pedagógiai munkájának legtöbb eredményét az informatika és a matematika tantárgyak tanításában érte el. Tanítványai rendszeresen megmérettették magukat e két tantárgyban, legtöbbször kiemelkedő eredményeket értek el. Nem múlt el tanév, hogy tanítványaival ne találkoztunk volna például a LOGO-versenyek vagy a Zrínyi Matematika versenyek legeredményesebb versenyzői között. A kiváló tanulói eredmények mögött nemcsak a motiváló tanórai munka, hanem az éveken át végzett informatikai és matematikai szakköri felkészítés is ott van. Mindemellett rendszeresen szervezett az alsósoknak kirándulásokat, rendezvényeket, nyári táborokat. Munkája során fontosnak tartja a családi házzal, a szülőkkel való kapcsolatot, mint egy jó szövetséget a tanuló érdekében. Holló Lászlóné nyitott, derűs pedagógusegyéniség, aki számára öröm volt a munka, és az ma is. Tanóráira mindig igényesen felkészült, a tananyag elsajátítását változatos módszerekkel segítette, és következetesen számon is kérte diákjaitól. A kiválóan teljesítőkre és a nehezebben haladókra egyaránt nagy figyelmet fordított. A nevelőtestületnek aktív, közösségi személyisége, akire mindig lehetett számítani az iskolai nevelőmunkát fejlesztő tevékenységekben. Erre az elmúlt másfél évtizedben elsősorban az európai uniós pályázatok adtak lehetőségeket. Holló Lászlóné a kezdetektől kivette részét az iskola által kidolgozott és megvalósított pályázatokban, nagy szerepe volt a kompetencia alapú nevelés-oktatás sikeres iskolai bevezetésében, valamint az integrációs felzárkóztató programok megvalósításában. A pályázatok keretében számos tanfolyamot eredményesen elvégzett, ezek nélkülözhetetlenek voltak az uniós projektek nyújtotta tartalmi fejlesztésekben. Pedagógus kollégái, diákjai és azok szülei egyaránt elismerték munkáját, ami abban is megnyilvánult, hogy vezetői feladatokkal is megbízták, így éveken át vezetője lehetett az iskola alsós munkaközösségének, a minőségbiztosítási csoportnak és igazgatóhelyettesként az iskolavezetésnek. Felelősséggel és lelkiismeretességgel végzett nevelő-oktató munkája példaértékű a pedagógiában. „Hogy mit jelentett nekem a tanítás? – kérdezi – Egyfajta kihívást, hogy minden gyermeknek és példaképpé vált régi tanáraimnak megfeleljek, valamint azoknak is, akik engem tanítottak valaha. Jelent élvezetet, örömöt, sikert; az esetleges kudarc pedig mindig tovább gondolkodásra késztet. A tanítást csak empátiával lehet végezni, nem görcsölve, hanem derűsen, jó hangulatban. Ez az én hitvallásom e szép elismerés mellett.”

/Kisbíró/