Töretlen sikerek a Bolyai Anyanyelvi csapatversenyen

A 3.-8. osztályosok számára országosan meghirdetett Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Jász-Nagykun-Szolnok megyei fordulójának eredményhirdetését 2016. november 25-én tartották a szolnoki Galériában. Kategóriánként az első hat csapat és az őket felkészítő pedagógusok kaptak meghívást.

Diákjaink ebben az évben is szép eredményeket értek el. 4 csapatunkat is behívták a megyei eredményhirdetésre. Ekkor már csak az volt a kérdés, hogy mi lett az első hat csapat sorrendje, illetve kik jutottak be az országos döntőbe.

Az 5. évfolyamos csapatok a képzeletbeli dobogó 3. és 4. helyére állhattak fel. A 3. és 4. évfolyamosok megyei 6. helyezést értek el.

A részletes eredmények:

3. évfolyam

Név: Magyar Minyonok
Csapattagok:
Oláh Réka
Papp Gábor
Vatai Vivien
Zilizi Emese
Helyezés: 6.
Felkészítő: Halász Julianna

4. évfolyam

Név: Szuper négyes
Csapattagok:
Fehér Anna
Pillmann Sára Petra
Szarvák Bendegúz Hunor
Virág Zsolt
Helyezés: 6.
Felkészítő: Ferenczné Subicz Katalin

5. évfolyam

Név: oKosok
Csapattagok:
Barabás Nelli
Kelemen Kata
Nyikos István
Kui Benedek
Felkészítő: Szarvákné Kelemen DóraNév: Nyelvörzők
Csapattagok:
Szabó Zoltán
Kovács Krisztina
Jakobicz Anna
Papp Eszter
Helyezés: 4.
Felkészítő: Furkóné Balogh Dóra

Gratulálunk az eredményekhez!Furkóné Balogh Dóra
felkészítő pedagógus

Egészségvédelmi vetélkedő

November 25-én egészségvédelmi vetélkedőt rendeztünk a felső tagozatos tanulóknak a tornateremben. Minden osztályt 6 fős csapat képviselt. Különböző, remélhetőleg számukra is érdekes feladatokat kellett megoldaniuk. Volt például képkirakás a digitális szennyezésről, totó a szépségápolásról, közmondások az egészségről, fűszerfelismerés illatuk alapján, aktív táblás feladat az élelmiszerekben található adalékanyagokról és salátakészítés. A vetélkedő kicsit zajosan, de nagyon jó hangulatban zajlott. Az ajándékoknak örültek a gyerekek.

Csatáriné Kovács Mária


IDE kattintva megtekintheti a vetélkedőn készült összes fotót.

Bolyai matematika csapatverseny

Iskolánk immár öt éve, 2016. október 14-én is biztosított egy helyszínt a Bolyai matematika csapatverseny megyei fordulójához. Intézményünkben négy iskola 28 csapata versenyzett, így összesen 112 tanuló mérte össze tudását.

Az eredményesség érdekében a központi szervezők által küldött banán mellé pogácsával, üdítővel és cukorkával kedveskedtünk a gyerekeknek.

Miközben a csapatok nagy izgalommal láttak neki a feladatok megoldásának, felkészítő tanáraikat is vendégül láttuk.

A megyei eredményhirdetésre két csapatunkat hívták be.

A 3. évfolyamosok csapata: Bognár Csenge, Ficzere Zoltán, Papp Gábor és Jakobicz Mihály Tamás 39 csapatból az előkelő 4. helyezést érték el.

Az 5. évfolyamosok csapata: Berta Réka Andrea, Jakobicz Anna, Kui Benedek és Orosz Anna 67. versenyző csapatból szerezték meg a 4. helyezést.

A 8. évfolyamosok csapata: megyei 10. helyezés
Biró András, Ökrös Márta, Nagy Károly Mihály és Varga Tamás

A csapatokat a versenyre való felkészülésben Pardiné Marjai Erzsébet, Mrenáné Gönczi Katalin és Miltényi Katalin segítették.

Köszönjük a gyerekek és felkészítő tanáraik munkáját!
Reformáció ünnepe iskolánkban

Minden évben, október 31-én a protestáns egyházak ünnepség keretében emlékeznek meg a reformációról. Miért volt rá szükség? Honnan indult el? Kik indították el és mikor? Dióhéjban ezekre a kérdésekre adott válaszokkal szeretném mindenki érdeklődését felkelteni a 2017-ben 500 éve történt esemény iránt.

A XVI. század új tudományos felfedezései és szellemi áramlatai alapjaiban rengette meg a világot és a középkori egyházat. Minden tudomány elszakadt az egyháztól és önálló útra lépett. Ez abban az időben nagyon megingatta az egyház tekintélyét. 1517 döntő fordulatot hozott az egyház életében. A németországi Wittenbergben is megjelentek a szerzetesek, akik a pápa megbízásából bűnbocsátó cédulákat árusítottak az embereknek, hogy az így begyült összegből biztosítsák gondtalan életüket.

Ezzel és az egyház maradi szokásaival egyre több szerzetes és ember fordult szembe. Ezt tette Luther Márton szerzetes is, akit a reformáció elindítójának és megalapozójának tartunk. Luthert lelke üdvössége érdekelte, s emésztő kérdéseire kereste a választ; imádkozott, böjtölt, sanyargatta magát, nyugalmat azonban nem talált. A Szerzetes–főnökéhez fordult tanácsért, aki azt mondta: „OLVASD A BIBLIÁT!” Az evangéliumok egy új világot tártak fel előtte. Isten nemcsak szigorú Bíró, hanem szerető Édesatya ugyanaz az Isten. Rátalált a „drága kincsre”: „AZ IGAZ EMBER HITBŐL ÉL.” ( GALATA 3,11) A Bibliában megtalálta a választ: „ISTEN KEGYELEMBŐL ADJA AZ ÜDVÖSSÉGET, ÖRÖK ÉLETET.”

1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom főbejáratára kiszegezte 95 tételét, amely az akkori egyház megreformálását tartalmazta, amelyben azt bizonyította, hogy a bűnöket nem a pápa, hanem egyedül Isten bocsátja meg és nem pénzért, hanem ingyen, Jézus Krisztus kereszthaláláért. Amikor tételeit megírta, semmiképpen nem gondolt egyházszakadásra.

Fontos megemlíteni még Kálvin Jánost, akit a református reformáció teológusának tartunk. 1536-ban, 27 évesen írta meg azt a hatalmas munkát, melyet egész Európában kinyomtattak és olvastak, az INSTITUCIOT. Kálvin maga testileg gyenge és törékeny ember volt, lelke nem ismert félelmet, mert az EVANGÉLIUM Igazságait tartotta egyedüli „fegyverének”. Svájcban, Genfben tevékenykedett.

A reformáció eszméi gyorsan terjedtek, hazánkba is eljutott. Így emlékezünk a hitvalló reformátor őseinkre: Dévai Bíró Mátyásra - a magyar Lutherre, Szegedi Kis Istvánra - a magyar reformáció teológusára, Méliusz Juhász Péterre - Debrecen reformátorára és Károli Gáspárra a Bibliafordító reformátorra.

Drabik Noémi
református vallástanár

Az iskolai faliújság Pardiné Marjai Erzsébet munkája

Reformáció hete & Arany-napok 2016

Október 21-23. között – a határon túli testvériskolák diákjainak, pedagógusainak részvételével – kulturális és vallási értékeink megőrzése szempontjából is meghatározó, közösségépítő programok zajlottak le intézményünkben a Reformáció hete és az Arany-napok keretén belül. Diákjaink, vendégeink vetélkedtek, versenyeztek, nagy elődökre emlékeztek, múltat idéztek és sok közös élménnyel gazdagodtak. A rendezvénysorozatot a Kálvin utcai épület tornatermében tartott megemlékezés nyitotta meg, ahol Tóth József főigazgató úr mondott beszédet. Ennek szövegét ezúton tesszük közkinccsé:

Áldás, békességet kívánva tisztelettel köszöntöm az Arany napok idei rendezvénysorozatának minden kedves résztvevőjét. Külön tisztelettel köszöntöm Tatár Zoltán alpolgármester urat, megköszönve, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvényünket. Engedjék meg, hogy tolmácsoljam nagytiszteletű Szilágyi Gábor úr üdvözletét, aki sajnos más elfoglaltsága miatt most nem tud jelen lenni. Köszöntöm általános iskola tagintézményünk vezetőjét Tuka Antal urat és nagytiszteletű Butyka Béla Csabánét, iskolalelkészünket. Külön tisztelettel köszöntöm kedves határon túli testvéreinket, a négyfalusi Zajzoni Rab István líceum tanárait és diákjait, valamint pacséri testvértelepülésünk Moša Pijade Általános iskolájának pedagógusait és tanulóit.

Az Arany napok egy olyan rendezvénysorozat, ami meghatározó mérföldköve minden tanévnek. Néhány éve már a reformáció hetével összekapcsolódó, határon túli testvériskoláinkkal közösen szervezett, közösségformáló, értéket képviselő és hagyományt ápoló program is egyben. Látva az eddigi készülődést, lelkesedést és befektetett energiát, ígéretesnek ígérkezik az idei Arany napoknak szinte minden mozzanata. Rendezvényünk befejezése idén egybeesik az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójával, ami még emelkedettebbé teszi majd ezt az eseménysort és öröm számunkra, hogy ezt együtt ünnepelhetjük.

„Az igaz ember pedig hitből fog élni” szól az igei idézet rendezvényünk meghívóján, ami talán leginkább vezérfonala lehet itthoniaknak, hazatérőknek és testvéreinknek is. Hisz az Arany napok egyik legfőbb értéke ebben a testvériségben és az e köré szerveződő családi és személyes kapcsolatokban, valamint programokban rejlik. Ahogy erről a nemzeti rock is énekel:

Míg Isten megtart minket,
S nyelvében él a nemzet,
Addig ezer gyökér összeköt itt
Minden magyar lelket.

2004. március 15—e óta, amióta Kisújszálláson Kecze István az Arany iskola részéről, Nyúl Zoltán Pacsérról és Papp Árpád Négyfaluból aláírta a testvériskolai megállapodását az Arany-napok keretében, azóta az egyik legmeghatározóbb színtere ez a kapcsolattartásnak és közösségépítésnek.

Változatos és értékközvetítő programokban ezúttal sem lesz hiány. A mai napon bibliai történetmondó és más versenyeket követően iskolai ünnepségen emlékezünk meg 56 hőseiről. Délután értékeljük a vetélkedőket és az este folyamán jó szórakozást ígér a táncos mulatságunk a tornateremben. Holnap a szabadidőé a főszerep: megtekinthető egyre szépülő és gyarapodó városunk, lehet strandolni a kun süveg alatt, a Kumánia vízi világában vagy épp kirándulni a vendégfogadó családokkal. Várhatóan lesznek és kérem, hogy legyenek is, esti jókedvű bolondozások és csendes beszélgetések a családok körében, hogy itthoniaknak és hazaérkezőknek egyaránt feledhetetlenek legyenek az itt töltött napok. Vasárnap a város és a gyülekezet közösségével ünnepi istentiszteleten, majd városi ünnepségen emlékezünk forradalmunkra, hogy azután a nap egy igen szépnek ígérkező előadással záruljon, a debreceni Csokonai Színház művészei által tolmácsolt, Olvastam költőtárs című irodalmi emlékműsorral megidézve iskolánknak és e három napnak is a névadóját.

Ha csak annyi történik, hogy mindenki olyan jól érzi magát városunkban, iskolánkban, mint ahogy mi szoktuk, amikor a Vajdaságba, Pacsérra, vagy Erdélybe, Négyfaluba látogatunk, akkor a több mint tíz évvel ezelőtt aláírt iskolák közötti együttműködés ismét, és immár sokadszor igazolja indokoltságát és megalapozottságát. Mert ennek a közösségformáló együvé tartozásnak a nyomán fejlődnek kapcsolataink és erősödik összetartozásunk.

Az Arany napokat a költő ihlette, akinek jövőre 200. születésnapját ünnepeljük, de Sebő Ferenc szavai kell, hogy meghatározzák tartalmát, jelenét és egyben jövőjét is: Egy utca- vagy intézménynév persze alig több üres szónál, ha a névadó története nem kerül be a közösség kollektív emlékezetébe. De mégis több, mintha ez sem lenne, és már a név is elillanna az emlékekből.

Bízom abban, hogy névadónk több, mint egyszerű elnevezés, értékek és közösségi élmények hordozója, a hétköznapokban és a mostani rendezvénysorozat során egyaránt. Ha ez így van, bizton kívánhatok mindenkinek élményt, kultúrát és értéket adó három napot, kellemes kisújszállási időtöltést és kapcsolataink ápolását és elmélyítését szolgáló gyönyörű pillanatokat.

Ezen gondolatok mentén, az Arany napok 2016. évi rendezvénysorozatát megnyitom.


Az alábbi linkekre kattintva megtekintheti a rendezvényen készült fotókat:

A rendezvénysorozat megvalósításához nyújtott segítséget ezúton köszönjük a Vigadó Kulturális Központnak és a TV Kisúj munkatársainak!

Köszönjük a támogatást továbbá minden olyan szervezetnek, cégnek, közösségnek és magánszemélynek, akik bármilyen módon hozzájárultak rendezvényünk lebonyolításához.

Milyennek képzeled az iskoládat?Szeretettel várjuk Önöket és Gyermekeiket beiskolázási programjainkra!


Helyszín: Szabadság téri épület (Szabadság tér 2.)
Időpont: Minden csütörtökön 16.30 órától

Október
13.      Mozogni jó!
20.      SODUKU
27.      Mozogni jó!

November
10.      LOGEO
17.      Mozogni jó!
24.      OKOSKODÓ

December
1.      Mozogni jó!
8.      OKOSKODÓ
13.     Karácsony a nagyinál c. bábelőadás
         Énektanulás, játszóház
         Helyszín: Arany János utca 1. szám alatti tornaterem
15.     Mozogni jó!

IDE kattintva megtekintheti az első foglalkozásokon készül fotókat!

Hírek az Arany-iskolából


Szeretettel várjuk az óvodásokat minden csütörtökön 16:30-tól a Szabadság téri épületünkbe a Logika-land és a "Mozogni jó!" foglalkozásainkra!

Színezz, nyerj és játssz! – eredményhirdetés

A Színezz, nyerj és játssz! játékunk nyereménysorsolásának nyertesei:

Baráth Tímea Ilona, 6 éves
Bucsus Boglárka, 5 éves
Horváth Barnabás, 6 éves
Molnár Mariann, 6 éves
Paróczai Hunor, 5 éves

A nyeremények átvehetők az Arany János Tagintézmény Kálvin utcai igazgatói irodájában.

Gratulálunk a nyerteseknek!

Zenei világnap

2016. szeptember 29-én emlékezett meg a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézménye a zenei világnapról, melyet idén 17. alkalommal ünnepelt az iskola. Ezen a délutánon egy húros, pengetős hangszeré volt a főszerep: a gitáré. Akik pedig a gitárt megszólaltatták, és énekkel kísérték a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatói voltak. Műsorukba igyekeztek bevonni a lelkes közönséget is egy-egy ének erejéig. A kvártett tagjai: Gulyás Dóra Eszter, iskolánk volt tanulója, Papp Gábor, Magyar Gábor és Tóth Gergő. Közülük hárman idén végeznek a tanári mesterszakon.

A műsorban felléptek iskolánk tanulói is: Kui Benedek énekét, Koncsek Áron és Túri Levente gitárjátékát hallgathattuk meg.

Köszönjük mindannyiuknak a színvonalas, jó hangulatú előadást!

Az előadást követően került sor az alapítványi szociális ösztöndíjak átadására. Iskolánk 32 tanulója vehette át az ösztöndíjat.

Oroszné Rácz Veronika
iskolánk pedagógusa


Kattintson IDE a rendezvényen készült fotók megtekintéséhez!

Az elektronikus ellenőrzőkönyv használata

Tisztelt Szülő!

Iskolánk az adminisztrációs feladatok ellátására az elektronikus alapú NEPTUN-NAPLÓ iskolaadminisztrációs rendszert használja. Ennek kapcsán az intézményi és tanulói adatok kezelésén túl a tanulók értékelésével és hiányzásaival kapcsolatos bejegyzéseket is elektronikus alapon rögzítjük (elektronikus naplózás).

A szülők számára 2016. október 10-től lesz elérhető a rendszer.

Az elektronikus ellenőrzőbe történő belépés az eddigieknél is egyszerűbb.

Az iskola weboldalán található NEPTUN-Napló hivatkozásra kattintva vagy a www.moriczref.hu/naplo címen megnyílik az e-napló főoldala, ahol az Elektronikus ellenőrzőkönyvet kell választani.

A felhasználónév a gyermekének 7-essel kezdődő tizenegy jegyű oktatási azonosítója.

A jelszó alapesetben a gyermeke születési dátuma kötőjellel elválasztva (pl.: 2000-01-01). Ez belépés után az oldal alján módosítható.

Jelszó visszaállítási igényüket az e-naplo@moriczref.hu e-mail címen teheti meg az alábbi adatok megadásával:
  • Gyermek neve
  • Osztálya
  • Közoktatási azonosító száma
  • Szülő neve
A továbbiakban az elektronikus naplóval kapcsolatos egyéb kérdéseiket is itt tehetik fel.

Kérem, hogy a kommunikációs lehetőségeink bővítése érdekében éljenek a felkínált lehetőséggel.

Kisújszállás, 2016. október 1.
Tóth József főigazgató

Színezz, nyerj és játssz!

Kedves Óvodások! Szeretettel várunk benneteket standunknál a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválon!


Zenei világnap 2016


Nyári táboraink

Iskolánk faliújsága a nyár izgalmas helyeiről mesél. Összeállítója: Tóthné Posztós Laura.Tanévnyitó ünnepség a református templomban

Általános iskolánk 2016. augusztus 31-én, szerdán tartotta tanévnyitóját a református templomban. Isten Igéjét Nt. Szilágyi Gábor lelkész-elnök úr hirdette, a tanévet pedig Tóth József főigazgatói köszöntője nyitotta meg. A nyári szünidőtől verssel búcsúzott Orosz Anna 5. r osztályos tanuló, az új tanévet Tóth Fruzsina és Szarvák Veron Réka első osztályos tanulók szintén verssel köszöntötték. Az elsős tanulóink a diákönkormányzat képviseletében a 8. osztályos diákjainktól vehették át iskolánk kék szalagját és jelvényét, a Kisújszállási Református Egyházközség Nőszövetsége pedig apró ajándékkal kedveskedett az elsősöknek.

Istenbe vetett hittel és reménységgel tekintünk a 2016/2017-es tanév elé, kívánunk minden diákunknak eredményes munkát!


IDE kattintva megtekinthetik a rendezvényen készült fotókat!

Alakuló értekezlet

A pedagógusok alakuló értekezlete 2016. augusztus 22-én, hétfőn délelőtt 9 órakor lesz az Arany Iskola tornatermében (Kálvin utca 3.).


A tanévkezdéssel kapcsolatos fontosabb időpontok


2016. augusztus 22. 9.00: Alakuló értekezlet (Helyszín: Kálvin utca 3. tornaterem)

2016. augusztus 23. 9.00-13.30: felkészítés a javító- és osztályozó vizsgára utasított tanulóknak

2016. augusztus 24. 9.00-13.30: felkészítés a javító- és osztályozó vizsgára

2016. augusztus 25. 9.00-13.00: javító- és osztályozó vizsgák

2016. augusztus 23-24-25. 8.00-12.00: első osztályosok tábora (Helyszín: Szabadság téri iskolaépület)

2016. augusztus 30. 09.00: Tanévnyitó értekezlet (általános iskolai tagintézmény)

2016. augusztus 31. 17.00: évnyitó a Református templomban

Tanév végi információk, tájékoztatók

Lezajlott a tanévzáró ünnepség


Tagintézményünk tanévzáró rendezvényét 2016. június 18-án, szombaton tartottuk meg a református templomban. Az Igét Nagytiszteletű Szilágyi Gábor elnök-lelkész úr hirdette, a tanévet pedig ünnepélyesen Tuka Antal tagintézmény-vezető úr zárta be.

E jeles alkalom lehetőséget adott arra, hogy az év során kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és a felkészülésüket segítő tanárok munkáját értékeljük.

Tóth József főigazgató úr elismerő szavakkal búcsúzott iskolánk két nyugdíjba vonuló pedagógusától, Darvas Andrásnétól és Nagy Istvánnétól. Átadásra került az Arany Diák Alapítvány kitüntetése, az „Aranyos tanulóinkért” díj is. Idén Csatáriné Kovács Mária és Miltényi Katalin munkáját ismerte el a kuratórium. Az alapítvány ösztöndíjak formájában a diákok egész éves munkáját is jutalmazta.


A tanévzárón készült fotókat IDE kattintva tekinthetik meg.

Ügyelet a Kálvin utcai épületben


A korábbi évek rendjét követve idén nyáron is lesz ügyelet kedden 9-től 15 óráig a Kálvin utcai épületünkben. Természetesen az „Elérhetőségek” fülön található telefonszámokon is megkereshetik iskolánkat. A tanévzáron át nem vett bizonyítványok a keddi ügyeleti napon kérhetők ki.

Tankönyvellátással kapcsolatos tudnivalók


A tankönyveket a diákok szeptember 1-jén kapják meg. A fizetős tanulók számára a csekket a tankönyvekkel együtt osztjuk ki. Aki a nyár folyamán válik jogosulttá az ingyenes tankönyvellátásra, jelezze ezt az iskolában a keddi ügyeleti napokon!

Ballagás 2016

Iskolánkban a ballagási ünnepségeinket 2016. június 15-én, szerdán és 17-én, pénteken tartottuk. Végzős diákjaink búcsúzása szerda délelőtt vette kezdetét a belső ballagással, majd péntek délután 17 órától folytatódott istentisztelettel a templomban és műsorral az iskola udvarán.


„Hajrá magyarok!” – DÖK-nap az Arany-iskolában

2016. június 14. délelőttjén tartottuk meg diákönkormányzati napunkat, amelynek fő témája a 2016-os Labdarúgó-Európa bajnokság volt. A magyar futballsikeren felbuzdulva „Hajrá magyarok!” felkiáltással focibajnokságot szerveztünk és szurkolói versenyt hirdettünk. Futball hangulatú dekorációt helyeztünk el az iskola folyosóin, faliújságjain, amelyeken… (kattintson a linkekre a megnyitáshoz!)


A délelőtt második felében az „Iskola rendőre” program keretében közlekedésbiztonsági foglalkozáson vehettek részt diákjaink. Kapcsolódó rendezvényeink is voltak: a DÖK-nap estéjén táncmulatságot rendeztünk, illetve június 17-én, pénteken egy „Nagy bowling csatában” a diákönkormányzat vezetőségének tagjai, valamint a felső tagozatos tanári kar mérhette össze bowling tudását. A mérkőzés egy igazságos döntetlennel zárult.

Az így akár diákhétnek is nevezhető utolsó pár nap emelkedett hangulatban telt el iskolánkban. Ebben nagy szerepe volt a lelkes osztályfőnököknek; időt, energiát nem sajnálva, rengeteg kreatív megoldással rukkoltak elő, színesítve programjainkat.

Diákönkormányzatunk a nyárra minden pedagógusnak és diáknak jó pihenést, kellemes feltöltődést kíván!

Hajrá magyarok! Hajrá DÖK!

Gulyás Sándor
DÖK segítő pedagógusFotók megtekintése
TV Kisúj beszámolója (feltöltés alatt)

Megnyílt a "Harmónián túl..." kiállítás!

2016. június 15-én ünnepélyes megnyitó keretében megnyitotta kapuit a "Harmónián túl..." kiállítás. A tárlat előkészületeiről, tartalmáról IDE kattintva olvashat részletesen. A diákok által készített scrapbook alkotásokat a héten lehet megtekinteni a Vigadó Kulturális Központban. A pontos nyitvatartási időről az "Elérhetőségek" fülön található telefonszámokon érdeklődhet.

Az alkotásokat készítő diákok balról jobbra: Nagy Károly Mihály (7. b), Balogh Dániel (7. b), Csatári Vivien (7. b), Lukovszki Dorka (6. a), Toldi Zsófia (6. a), Szarvák Rebeka (6. a), Farkas Dóra (8. b), Túri Laura (6. a), Szilágyi Luca (6. b), Dékány Noémi (5. a)Álláshirdetés

Intézményünk a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola, Arany János Általános Iskolai Tagintézményébe

matematika-angol szakos általános iskolai tanárt


keres 2016. augusztus 22-i kezdéssel, teljes munkaidős állásra 2017. június 30-ig szóló határidőre, ami megfelelőség esetén meghosszabbítható, illetve határozatlan idejűvé alakítható.

Az állás betöltésénél egyetemi végzettség és református iskolában szerzett oktatási tapasztalat előnyt jelent. A pályázatokat a jelölt önéletrajzával 2016. június 30-ig várjuk az intézmény e-mail címére (moricz@moriczref.hu). A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az intézmény vezetőjétől kérhető a 06/59-520-648-as telefonszámon.

Gyermeknapi meglepetések az iskolai könyvtárban


IDE kattintva megtekintheted iskolai könyvtárunk részletes gyermeknapi ajánlatait!

Az iskolai könyvtár nyitvatartási idejéről IDE kattintva olvashatsz!

Pünkösd: A Szentlélek kitöltése és az egyház születésnapja

János evangéliuma 16. részében Jézus szavait olvashatjuk:
7Én azonban rész az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. 8És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. 9A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; 10az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; 11az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” 12„Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: 13amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. 14Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. 15Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.”

Áldozócsütörtökön, a mennybemenetel ünnepén Jézus azzal az ígérettel távozott, hogy mindig velünk (a Benne hívőkkel) marad. (Mt 28,20) Ez pedig úgy lehetséges, hogy a Szentlélek eljön helyette, hogy valóban tértől és időtől függetlenül mindenki kapcsolatban lehessen vele.
Amikor szükségünk van Rá, megtapasztaljuk, hogy jelenléte erőt ad. Ha igazán kíváncsiak vagyunk Isten akaratára és Jézust szeretnénk jobban megismerni, akkor a Szentlélek segít, hogy a Bibliát olvasva megértsük, megismerjük Őt. Tanácsot ad, ha arra van szükségünk, vígasztal, bátorít, ha valami rossz ér, vagy kihívás előtt állunk.
Jézus valóságos jelenléte a Szentlélek az életünkben!
Ugyanakkor a pünkösd az egyház születésnapja is. Születésnap, hiszen onnantól kezdve beszélünk keresztyén (Krisztushoz tartozó) gyülekezetről, amikor 3000 ember adta át az életét Jeruzsálemben egyszerre az Úr Jézus Krisztusnak. A születésnapot ünnepelni szoktuk. Nincs ez másként ebben az esetben is. Mi lenne szebb ünneplés, minthogy az újonnan gyülekezetbe lépők ekkor tesznek fogadalmat és/vagy élnek az első úrvacsorájukkal. A kisújszállási reformátusoknál az Áldozócsütörtök (pünkösd előtt 10 nappal) a konfirmáció ünnepe és pünkösd a konfirmáltak első úrvacsorájának napja. Az idei évben 15 fiatal konfirmált egy nagyon szép ünnepség keretében és ők járulnak a presbiterek vezetésével, családjuk és a gyülekezet közösségében az úrvacsorához május 15-én. Az ünnepi istentisztelet jó alkalom arra is, hogy mindannyian együtt adjunk hálát a Szentlélekért és gyakoroljuk a közösséget a gyülekezetben.
Az ünneplés helyi sajátossága az is, hogy a testvérgyülekezettel Pacséron együtt lehetünk ezen a szép napon, gyakorolhatjuk a közösséget, az összetartozást a történelmi múlt és a lelki közösség jegyében is.
Istentől áldott Pünkösdi ünneplést adjon az Úr mindannyiunknak!

Nt. Butyka Béla Csabáné
református lelkész és vallástanár

Faliújság a Kálvin utcai épületben. Összeállítója: Tóthné Posztós Laura

Havita-tész pályázat

Örömmel adok hírt arról, hogy az osztályom, az 5. r a Derecskei Gyümölcsös által indított pályázaton 3. helyezést ért el.

A verseny két fordulóból állt.

1. Forduló - Nevelj palántát egy hónap alatt (a 2 dl-es dobozokban kellett a palántákat nevelgetni)
2. Forduló - A gyümölcs útja az iskolába (rajzolni kellett, szabadon választott technikával)

A gyerekek nyereménye 30 liter almalé és 17 db tolltartó.

Gratulálok a gyerekeknek és köszönjük az ajándékot!

Tóthné Posztós Laura
osztályfőnökA pályázatra történő felkészülésről IDE kattintva tekinthet meg fotókat!

Harmónián túl...

A „Harmónián túl…” – anyagi támogatás is

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működő tagintézményünkben egy sikeres pályázatnak köszönhetően 10 tanulónak lehetősége van iskolai tehetséggondozó program keretében megismerkedni a scrapbookozás alapjaival.

Mi is az a scrapbook? Egy olyan kreativitást igénylő tevékenység, ahol számtalan kézműves technikát és anyagot lehet ötvözni, megörökítve egy eseményt, egy érzést, egy pillanatot…. Az, hogy ehhez milyen eszközöket, technikákat vagy alapanyagokat használunk fel, az teljesen az alkotó lelkületétől függ. Nincsenek szabályok, kötött technikák. Az egyik eljárást követheti egy másik, vagy akár lehet ötvözni őket. Pontosan ettől lesz a scrapbook egyedi és megismételhetetlen kézműves emlék.


Ezt az iskolai tehetséggondozó programot 1.208.000 forinttal támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A tehetségműhelybe olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív tanulók válogatása volt a cél, akik alkalmasak önálló véleményalkotásra, esztétikai feladatok igényes megoldására. A beválogatás elsősorban tanári megfigyelés útján történt. Az iskolai elemzések a tanulók önindíttatású, kreatív tevékenységeire vonatkoztak.


A kiválasztott tanulók ún. TKBS-tesztet töltöttek ki, melynek eredményeként képet adtak saját kreativitásukról, a kreativitást meghatározó személyiségjegyeikről. Ezek alapján kínáltuk fel a gyermekeknek a tehetségműhelyben való munkát.

A tehetségprogramban résztvevő tanulók szívesen fejezik ki magukat képekben, munkájukban újszerű elemek, ötletek mutatkoznak meg.


A tehetségműhely sikeressége abban rejlik, ha a tanulók kreatív munkavégzésükkel a harmónián túl átélik az alkotás örömét!


A foglalkozásról készült fotókat IDE kattintva megtekinthetik.

Pardiné Marjai Erzsébet
alsós tanítónő és rajztanár

Csendesnap

2016. május 5-én, csütörtökön tartottuk iskolánkban csendesnapunkat. Lentebb felsoroltuk a fontosabb programokat, rájuk kattintva megnyílik a galéria, ahol megtekinthetőek a rendezvényen készült fotók.

Konfirmandusaink 2016-ban. Lelkipásztoraink: Nt. Szilágyi Gábor elnök-lelkész,
Nt. Butyka Béla Csabáné lelkésznő és felkészítő vallástanár. Gondnok: Dr. Ducza Lajos

I. Alsó tagozat

II. Felső tagozat

III. Közös áhítat és énektanulás

A fotózáshoz nyújtott segítséget köszönjük Butyka Béla Csabánénak, Domoszlai Ilonának (Dr. Zacher Gábor előadása), és Farkasné Szőke Katalinnak (sorverseny, illusztráció készítés)! Rendezvényünkről beszámolót tekinthetnek meg a helyi televízióban, amit ezúton köszönünk a TV Kisúj munkatársainak!

Alapműveleti Matematika Verseny

Az Alapműveleti Matematika Verseny megyei eredményhirdetésén, Karcagon: 5. o. Koncsek Áron 5. helyezett, 6. o. Erneszt Antal Dániel 1. helyezett.

Erneszt Antal továbbjutott az országos döntőre, amely május 14-én lesz Marcaliban.


Junior Templeton Fellow-k között


A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) az USA-beli Templeton Jótékonysági Alapítvány támogatásával 2015. szeptember 15-én tehetségtámogató programot hirdetett meg. A Magyar Templeton Program névre keresztelt tevékenység keretében keresték azon 10-19 (illetve 20-29) év közötti fiatalokat, akik kognitív képességek terén kiemelten tehetségesek. 20000 fiatal regisztrált a programba és oldott meg elektronikus felületen különböző feladatokat.Az első válogatás alkalmával négy feladatsort kellett a fiataloknak megoldani: intelligencia teszt, szókincs feladatsor, munkamemória teszt és problémamegoldáshoz kapcsolódó teszt. A második fordulóba már jóval kevesebben, mintegy 2800-an kapcsolódhattak be. Itt két teszt segítségével a kreativitást és a motivációt mérték. Az utolsó, harmadik fordulóban személyes interjún kellett részt venni a behívottaknak, ahol egy újabb intelligencia tesztet is meg kellett oldani.Iskolánkból több gyermek kapcsolódott be a több fordulós kiválogatási rendszerbe. Közülük legtovább Erneszt Antal Dániel 6. a osztályos tanuló jutott, aki, miután a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében sikerrel teljesítette a harmadik fordulót is, bekerült a legjobb eredményt elérő 315 fiatal közé. Anti korosztályából 217 tanulót választottak be a legjobbak közé, a 20-29 évesek közül 98 főt.Eredményük elismeréseként a legjobbakat, 2016. március 12-én, a Magyar Tudományos Akadémián Junior Templeton Fellowá avatták. Az esemény egyben a Templeton program nyitórendezvénye is volt, amely során a fiatalokat különböző összetételű csoportokba sorolták és kezdetét vette a 2017 februárjáig tartó tehetségsegítő programsorozat. Anti egy szegedi központú csoport tagja lett, és a közel egy évig tartó közös tevékenység során az érdeklődési köréhez kapcsolódó egyéni előrehaladási terv szerint különböző programokba, feladatokba fog bekapcsolódni.
Erneszt Antal Pál
Szülő és iskolánk pedagógusa

Zöldségkóstolás

Ezúton köszönjük a derecskei HAVITA-TÉSZ SZÖVETKEZETNEK a finom és tápláló zöldségeket. Diákjaink örömmel fogyasztották. A rendhagyó tízóraizásról készült fotókat IDE kattintva tekinthetik meg!


Bibliaismereti verseny

Az idei tanévben „Növények a Bibliában” témakörben 19. alkalommal rendezte meg a Kecskeméti Református Általános Iskola a „Velünk az Isten!” országos bibliaismereti versenyét. Iskolánkból a 3-4. osztályos korcsoportot 5 fő (Orosz Anna, Ökrös Tímea, Szabó Zoltán, Szarvák Bendegúz Hunos, Szerencsi Máté) képviselte, a következő korcsoportban, 5. osztályosok közül, betegség miatt csak 3 fő utazhatott a versenyre (Kiss Richárd, Ökrös Nóra, Sass Csaba Márk). Külön írásbeli és szóbeli feladatsort kellett megoldaniuk csapatonként, ezen kívül közösen egy színdarabot kellett előadni valamelyik bibliai történethez kapcsolódva. Utóbbival külön elismerést nyert a csapat és két egyéni szerepformálás: Ökrös Nóra és Orosz Anna kaptak egyéni különdíjat. A gyermekek szépen helytállva képviselték iskolánkat, amiért Istené a dicsőség, köszönet a gyermekeknek, családjaiknak.IDE kattintva megtekintheti a rendezvényen készült fotókat (képek forrása: http://www.krai.hu)

Drabik Noémi tanárnő által készített fotókat IDE kattintva tekintheti meg!