Pünkösd: A Szentlélek kitöltése és az egyház születésnapja

János evangéliuma 16. részében Jézus szavait olvashatjuk:
7Én azonban rész az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. 8És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. 9A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; 10az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; 11az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” 12„Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: 13amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. 14Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. 15Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.”

Áldozócsütörtökön, a mennybemenetel ünnepén Jézus azzal az ígérettel távozott, hogy mindig velünk (a Benne hívőkkel) marad. (Mt 28,20) Ez pedig úgy lehetséges, hogy a Szentlélek eljön helyette, hogy valóban tértől és időtől függetlenül mindenki kapcsolatban lehessen vele.
Amikor szükségünk van Rá, megtapasztaljuk, hogy jelenléte erőt ad. Ha igazán kíváncsiak vagyunk Isten akaratára és Jézust szeretnénk jobban megismerni, akkor a Szentlélek segít, hogy a Bibliát olvasva megértsük, megismerjük Őt. Tanácsot ad, ha arra van szükségünk, vígasztal, bátorít, ha valami rossz ér, vagy kihívás előtt állunk.
Jézus valóságos jelenléte a Szentlélek az életünkben!
Ugyanakkor a pünkösd az egyház születésnapja is. Születésnap, hiszen onnantól kezdve beszélünk keresztyén (Krisztushoz tartozó) gyülekezetről, amikor 3000 ember adta át az életét Jeruzsálemben egyszerre az Úr Jézus Krisztusnak. A születésnapot ünnepelni szoktuk. Nincs ez másként ebben az esetben is. Mi lenne szebb ünneplés, minthogy az újonnan gyülekezetbe lépők ekkor tesznek fogadalmat és/vagy élnek az első úrvacsorájukkal. A kisújszállási reformátusoknál az Áldozócsütörtök (pünkösd előtt 10 nappal) a konfirmáció ünnepe és pünkösd a konfirmáltak első úrvacsorájának napja. Az idei évben 15 fiatal konfirmált egy nagyon szép ünnepség keretében és ők járulnak a presbiterek vezetésével, családjuk és a gyülekezet közösségében az úrvacsorához május 15-én. Az ünnepi istentisztelet jó alkalom arra is, hogy mindannyian együtt adjunk hálát a Szentlélekért és gyakoroljuk a közösséget a gyülekezetben.
Az ünneplés helyi sajátossága az is, hogy a testvérgyülekezettel Pacséron együtt lehetünk ezen a szép napon, gyakorolhatjuk a közösséget, az összetartozást a történelmi múlt és a lelki közösség jegyében is.
Istentől áldott Pünkösdi ünneplést adjon az Úr mindannyiunknak!

Nt. Butyka Béla Csabáné
református lelkész és vallástanár

Faliújság a Kálvin utcai épületben. Összeállítója: Tóthné Posztós Laura