Emlékezés Modla Gézára

Modla Géza tanár úr 1977 elején lett az Arany János Általános Iskola alkalmazottja, ahol 1990 őszéig dolgozott.

A szakképzettségét tekintve gépésztechnikus végzettségű egykori tanárunk, kollégánk a felső tagozatos évfolyamokban tanította a Technika (korábban Gyakorlati ismereteknek nevezett) tantárgyat olyan szakmai hozzáértéssel és pedagógiai alázattal, amely sok pedagógus számára követendő példa lehet.

A vidám természetű tanárt a nevelőtestület örömmel fogadta. Hatékony oktatási módszerei alkalmazkodtak a kor kihívásaihoz, tanóráiról általánosságban is elmondható, hogy sokféle módon motiválta tanítványait. Tanulói tisztelték, sőt a gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendett.

Osztályfőnöki munkájára a pontosság és a gyerekek érdekében történő szakmai attitűd megnyilvánulása volt a jellemző.

Az 1980-as évek közepétől gépszerelési fakultációs foglalkozást indított el az arra fogékony tanulói részére. Ehhez a saját ötletein túl beillesztette az egyes üzemek segítségét, mellyel gazdagította a technika tantárgy tárgyi feltételeit. Ugyancsak a nevéhez kapcsolódik a kerékpáros vándortábor hagyománnyá tétele, amelyet éveken keresztül szervezett és vezetett.

Az iskolánkban töltött 13 év alatt jó munkakapcsolatot alakított ki a pedagógusokkal. Kollégánk, Szabó Lajos az alábbiak szerint idézte fel Géza bácsihoz fűződő emlékeit:

„A felső tagozatra kerülésemkor, ő volt a másik csoport technika tanára. Rendkívül segítőkész, jó kolléga volt, s később a barátságát is kiérdemeltem. Elképesztő pedagógiai érzékkel rendelkezett, tanári végzettség nélkül. Vidámsága, jó kedélye, viccelődő kedvessége a környezetére is jó hatással volt. Nem tudok olyan személyről, aki ne kedvelte volna.

Soha nem láttam tétlenül üldögélni. Számtalan ötlete volt, pl. az egyik farsang alkalmával az osztályát rendkívül részletesen kidolgozott egyiptomi jelmezekbe öltöztette. A precízsége, alapossága, munkája minden területen megmutatkozott. Hibátlan műszaki rajzokat készített, gyöngybetűkkel írva a szöveges részeket. Otthon is mindig dolgozott. Igazi ezermester volt, olyan, akiből ma már egyre kevesebb van.

A mezőgazdaság, a kertészkedés terén is kibontakozott a hozzáértése. Gyümölcsfái, szőlője mindig ápolt, gondozott, gazdagon termő volt.

A gyakorlati tevékenységek polihisztorát láttam benne.”

Emlékét megőrizzük.
az Arany János Általános Iskola Tagintézmény nevelőtestületének nevében,
Szabó Lajos és Erneszt Antal Pál

Iskola-kóstolgató

Tisztelt Óvodás Szülők!
A változás jogával élve kicsit módosult a bemutató órák sorrendje.
Mindenkit szeretettel várunk november 15-16-án a Szabadság téri iskolánkban
 

Arany-napok és a Reformáció napja

Az Arany János Általános Iskola Tagintézmény névadója, Arany János születésének 205., halálának 140. évfordulója alkalmából szerveztük meg az idei Arany-napok és Reformáció napi programunkat.

2019 után, ha kisebb létszámban is, de ismét vendégül láttuk a határon túli testvériskoláink küldöttségét. A négyfalui Zajzoni Rab István Líceum, a pacséri Mosa Pijade Általános Iskola és a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézmény szakmai és baráti együttműködése több évtizedes múlttal rendelkezik.

A határon túli magyarság megismerését, a hagyományok és az egyházi élet ápolását, illetve az iskolák tanárainak és tanulóinak kötetlen találkozását változatos programokkal igyekeztünk biztosítani.

Az Arany-napok alkalmával a felső tagozatban volt filmvetítés és Arany János életéhez kapcsolódó feladatok megoldása, különböző állomáshelyeken.

Az alsó tagozatos tanulók is megismerkedtek Arany János életével, műveivel, majd rajzoltak és kézműveskedtek.

Október 28-án az 1517. évi reformációra emlékeztünk. Az ünnepi istentiszteleten Nt. Szilágyi Gábor Miklós elnök-lelkész úr igehirdetése után, az 1. évfolyamos tanulók és tagintézményünk új kollégáinak fogadalomtételére került sor.

Ezt követően az 1-2. évfolyamosok Győri Márta előadását hallgatták meg, majd kézműves foglalkozáson, sorversenyeken vettek részt. A délelőttöt feladatlapok megoldásával és rajzolással zárták.

3-4. évfolyamos tanulóink a reformációra Debrecenben emlékeztek meg, ahol megtekintették a Református Nagytemplomot.

A felső tagozaton a reformációról és hitvalló őseinkről összeállított kisfilmhez kapcsolódó feladatlapokat oldottak meg a tanulók. A délelőtt folyamán évfolyamonként, különböző helyszíneken folytatódott a program. A református templomban Nt. Szegedi Csaba imolai lelkész irányításával énektanulás volt, majd előadást hallgattak meg a gyerekek. A déli temetőben Nt. Gulyás Lajos, Nt. Dorogi Lajos, Nt. Erdélyi Sándor, Nt. Dorka Illyés és Nt. Váradi Sámuel lelkipásztor sírjánál helyezték el az emlékezés koszorúit az osztályok képviselői.


„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hírdették nektek” (Zsid. 13,7.)

Köszönjük a kollégák áldozatos munkáját!