Határtalanul2022/2023-as tanév

Határtalanul a kultúra és tudomány bölcsőjében a Kárpát-kanyarban


A HAT-KP-1-2022/1-000728 pályázat keretén belül a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézményének 41 fő hetedikes tanulója és 5 fő kísérő vehetett részt Határtalanul utazáson 2023. március 13-18. között. Az utazás során testvértelepülésünkön, a barcasági Négyfaluban volt a szálláshelyünk, és annak szűkebb és tágabb környezetét ismertük meg a kiválasztott tematika alapján. Utazásunk megvalósult a Magyar Kormány támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő döntése alapján 4986220 Ft támogatásban részesült. Külön érdekesség, hogy az „iskola másként” hétre egy 13 fős küldöttségünket is ugyanebben az időszakban hívta meg és látta vendégül testvériskolánk és a vendégfogadó családok. Így összesen 59 fő kisújszállási utazott egyszerre Erdélybe.


A program előkészítő órával kezdődött március 3-án. Itt a program és a magyarlakta határon túli terület ismertetésén túl kiosztottuk, hogy a résztvevők közül ki melyik állomásunk történetéből készül fel kiselőadással. 

Odaúton betértünk Nagyszalontára Arany János szülőházához és köztéri szobrához, majd Tordán hallottunk a vallásszabadságot szabályozó korszakalkotó törvényalkotásról, és a sóbánya látványosságaiban is gyönyörködtünk.

Kedden délelőtt a Zajzoni Rab István Középiskola tanulóival közös vetélkedőkön és kézműves foglalkozáson vettünk részt. Kisújszállás Város Önkormányzatának és iskolánknak az ajándékait, a vetélkedő végén jutalmakat adtunk át, többek között a két rizstermesztő kisújszállási cég termékeit is. Azon négyfalui tanulók is most kaphatták kézbe azt a Csukás Istvánról szóló kisújszállási kiadványt, akik a szerkesztők kérésére rajzaikkal járultak hozzá a kötethez. A kézműves technikákkal készült kokárdákat másnap a nemzeti ünnepen fel is használtuk. Délután Brassóba utaztunk városnézésre.

Március 15-én Alsócsernátonban a Haszmann Pál Múzeumban pillanthattunk be a múlt századok magyar életébe, technikai fejlesztéseibe. Kézdivásárhelyen látványos hagyományőrző lovas felvonulás után következett a megemlékezés Gábor Áron szobránál. Az Incze László Céhtörténeti Múzeumban is sok érdekes dolgot tudtunk meg a város lakóiról és történetéről. Délután aktív részesei voltunk Négyfaluban az ünneplésnek, koszorúztunk, szavalattal és énekszóval vettünk részt a megemlékezésen.

Szerda-csütörtök a tágabb környék megismerését szolgálta. Illyefalván a református erődtemplomot, Zágonban Mikes Kelemen szülőhelyét és emlékfáját, Zabolán a Csángó Múzeumot, Gelencén az Árpád-kori erődtemplomot látogattuk meg. A kicsit rosszabbra fordult időjárás ellenére szabadtéri programjaink is jól sikerültek. A Nyeges-tetőn ápoltuk és megkoszorúztuk iskolánk 20 éve állított kopjafáját, túráztunk Csíksomlyón és Kézdiszentléleken a Per-kőhöz. Megkóstoltuk Szentivánlaborfarván az igazi kürtős kalácsot. Négyfalu néprajzát szakember segítségével ismerhették meg a résztvevők.

Hazafelé Fehéregyházára is betértünk, a Petőfi 200 emlékév kapcsán és a forradalom emléke miatt is fontos helyszínt kerestünk fel. Székelyudvarhelyen Erdély történelmének jeles személyiségeit gyűjtötték csokorba egy szoborparkban. Előttük is tisztelegtünk. A testvériskolai látogatás nem hetedikes résztvevői a környéken Segesvár és Kőhalom várát is felkeresték a hét folyamán.

Az értékelő órán március 24-én az út tartalmi elemeiről, és arról is beszélgettünk, ki hogyan érezte magát. Örömünkre szolgált, hogy olyan helyekre juttathattuk el a tanulókat, ahová ritkán jutnak el a mi lakóhelyünkről. Kiemeltük már a hét folyamán is, hogy a tankönyveink lapjain olvasható ismereteket testközelből tudtuk gazdagítani.


Nagy Lajos
a csoport vezetője

2018/2019-es tanév


2017/2018-as tanév


2016/2017-es tanév

2015/2016-os tanév: „A természet ölelésében Erdélyben”

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő HAT-15-05-0016 Határtalanul! pályázata keretében a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Arany János Általános Iskola Tagintézményének hetedikesei (26 diák) „A természet ölelésében Erdélyben” címmel erdélyi körúton vettek részt május 11-16. között.A kiutazók 700.000 Ft támogatásban részesültek. Ismerkedtek Erdély kulturális, történelmi és természeti értékeivel, az ember és a természet együttélésnek nyomaival. Városnézésen vettek részt Brassóban, gyalogtúráztak, pünkösdi királyt választottak a kisújszállási és a négyfalui hetedikes diákok vetélkedése nyomán. Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, múzeumban Kovásznán a Pokolsárnál jártak. Ellátogattak a csíksomlyói búcsúba. A Szent Anna-tónál és Mohos lápnál túráztak. A Nyergestetőn az iskola kopjafájánál emlékeztek. Csernátonban vendégei voltak a Haszmann-kúriának. Hazaúton Orbán Balázs síremlékénél a székely kapuk, utána a Sóvidék jellegzetességeit figyelték meg.
2014/2015-ös tanév: „Irodalmi emlékek nyomába Erdélyben”

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő HAT-14-01-0406 Határtalanul! pályázata keretében a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Arany János Általános Iskola Tagintézményének hetedikesei (31 diák) „Irodalmi emlékek nyomába Erdélyben” címmel erdélyi körúton vettek részt április 1-6. között.
A kiutazók 836.250 Ft támogatásban részesültek. Ismerkedtek Erdély kulturális, történelmi és természeti értékeivel. Városnézésen vettek részt Brassóban, meglátgatták Benedek Elek emlékházát Kisbaconban. Kézdiszentléleken a Perkőre másztak. Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen múzeumban jártak. Négyfaluban a testvériskola tanulóival közösen készítettek húsvéti fát, húsvét vasárnap pedig ünnepi istentiszteleten vettek részt. A Szent Anna-tónál és a torjai Büdös barlanghoz túráztak. A Nyergestetőn az iskola kopjafájánál emlékeztek. Csernátonban vendégei voltak a Haszmann-kúriának, itt tojásírást próbálhattak ki. Hazaúton az érintett vidékek locsolkodási szokásait figyelték meg.


A fotók megtekintéséhez kattintson IDE!2013/2014-es tanév: „1848/49-es hőseink nyomában Erdélyben”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. BGA-12-HA-01-0689 Határtalanul! pályázata keretében a kisújszállási Arany János Református Általános Iskola hetedikesei (31 diák) „1848/49-es hőseink nyomában Erdélyben” címmel erdélyi körúton vettek részt június 17 – 22. között. A kiutazók 787.700 Ft támogatásban részesültek. Ismerkedtek Erdély kulturális, történelmi és természeti értékeivel. Városnézésen vettek részt Kolozsváron, Zabolán a csángókról bővíthették ismereteiket. Kézdiszentléleken a búcsújáró helyet látogatták meg. Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen múzeumban jártak. Négyfaluban a testvériskola tanulóival túráztak, 48-as emlékhelyeken koszorúztak. A Nyerges-tetőn az iskola kopjafájánál emlékeztek. Csernátonban vendégei voltak a Haszmann-kúriának.