Karácsonyi koncert

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Móricz Zsigmond Református Kollégium karácsonyi koncertjére a református templomban!


Emlékezés Modla Gézára

Modla Géza tanár úr 1977 elején lett az Arany János Általános Iskola alkalmazottja, ahol 1990 őszéig dolgozott.

A szakképzettségét tekintve gépésztechnikus végzettségű egykori tanárunk, kollégánk a felső tagozatos évfolyamokban tanította a Technika (korábban Gyakorlati ismereteknek nevezett) tantárgyat olyan szakmai hozzáértéssel és pedagógiai alázattal, amely sok pedagógus számára követendő példa lehet.

A vidám természetű tanárt a nevelőtestület örömmel fogadta. Hatékony oktatási módszerei alkalmazkodtak a kor kihívásaihoz, tanóráiról általánosságban is elmondható, hogy sokféle módon motiválta tanítványait. Tanulói tisztelték, sőt a gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendett.

Osztályfőnöki munkájára a pontosság és a gyerekek érdekében történő szakmai attitűd megnyilvánulása volt a jellemző.

Az 1980-as évek közepétől gépszerelési fakultációs foglalkozást indított el az arra fogékony tanulói részére. Ehhez a saját ötletein túl beillesztette az egyes üzemek segítségét, mellyel gazdagította a technika tantárgy tárgyi feltételeit. Ugyancsak a nevéhez kapcsolódik a kerékpáros vándortábor hagyománnyá tétele, amelyet éveken keresztül szervezett és vezetett.

Az iskolánkban töltött 13 év alatt jó munkakapcsolatot alakított ki a pedagógusokkal. Kollégánk, Szabó Lajos az alábbiak szerint idézte fel Géza bácsihoz fűződő emlékeit:

„A felső tagozatra kerülésemkor, ő volt a másik csoport technika tanára. Rendkívül segítőkész, jó kolléga volt, s később a barátságát is kiérdemeltem. Elképesztő pedagógiai érzékkel rendelkezett, tanári végzettség nélkül. Vidámsága, jó kedélye, viccelődő kedvessége a környezetére is jó hatással volt. Nem tudok olyan személyről, aki ne kedvelte volna.

Soha nem láttam tétlenül üldögélni. Számtalan ötlete volt, pl. az egyik farsang alkalmával az osztályát rendkívül részletesen kidolgozott egyiptomi jelmezekbe öltöztette. A precízsége, alapossága, munkája minden területen megmutatkozott. Hibátlan műszaki rajzokat készített, gyöngybetűkkel írva a szöveges részeket. Otthon is mindig dolgozott. Igazi ezermester volt, olyan, akiből ma már egyre kevesebb van.

A mezőgazdaság, a kertészkedés terén is kibontakozott a hozzáértése. Gyümölcsfái, szőlője mindig ápolt, gondozott, gazdagon termő volt.

A gyakorlati tevékenységek polihisztorát láttam benne.”

Emlékét megőrizzük.
az Arany János Általános Iskola Tagintézmény nevelőtestületének nevében,
Szabó Lajos és Erneszt Antal Pál

Iskola-kóstolgató

Tisztelt Óvodás Szülők!
A változás jogával élve kicsit módosult a bemutató órák sorrendje.
Mindenkit szeretettel várunk november 15-16-án a Szabadság téri iskolánkban
 

Arany-napok és a Reformáció napja

Az Arany János Általános Iskola Tagintézmény névadója, Arany János születésének 205., halálának 140. évfordulója alkalmából szerveztük meg az idei Arany-napok és Reformáció napi programunkat.

2019 után, ha kisebb létszámban is, de ismét vendégül láttuk a határon túli testvériskoláink küldöttségét. A négyfalui Zajzoni Rab István Líceum, a pacséri Mosa Pijade Általános Iskola és a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézmény szakmai és baráti együttműködése több évtizedes múlttal rendelkezik.

A határon túli magyarság megismerését, a hagyományok és az egyházi élet ápolását, illetve az iskolák tanárainak és tanulóinak kötetlen találkozását változatos programokkal igyekeztünk biztosítani.

Az Arany-napok alkalmával a felső tagozatban volt filmvetítés és Arany János életéhez kapcsolódó feladatok megoldása, különböző állomáshelyeken.

Az alsó tagozatos tanulók is megismerkedtek Arany János életével, műveivel, majd rajzoltak és kézműveskedtek.

Október 28-án az 1517. évi reformációra emlékeztünk. Az ünnepi istentiszteleten Nt. Szilágyi Gábor Miklós elnök-lelkész úr igehirdetése után, az 1. évfolyamos tanulók és tagintézményünk új kollégáinak fogadalomtételére került sor.

Ezt követően az 1-2. évfolyamosok Győri Márta előadását hallgatták meg, majd kézműves foglalkozáson, sorversenyeken vettek részt. A délelőttöt feladatlapok megoldásával és rajzolással zárták.

3-4. évfolyamos tanulóink a reformációra Debrecenben emlékeztek meg, ahol megtekintették a Református Nagytemplomot.

A felső tagozaton a reformációról és hitvalló őseinkről összeállított kisfilmhez kapcsolódó feladatlapokat oldottak meg a tanulók. A délelőtt folyamán évfolyamonként, különböző helyszíneken folytatódott a program. A református templomban Nt. Szegedi Csaba imolai lelkész irányításával énektanulás volt, majd előadást hallgattak meg a gyerekek. A déli temetőben Nt. Gulyás Lajos, Nt. Dorogi Lajos, Nt. Erdélyi Sándor, Nt. Dorka Illyés és Nt. Váradi Sámuel lelkipásztor sírjánál helyezték el az emlékezés koszorúit az osztályok képviselői.


„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hírdették nektek” (Zsid. 13,7.)

Köszönjük a kollégák áldozatos munkáját!

Mozogni Jó! foglalkozás

Kedves NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK! Szeretettel várunk benneteket és szüleiteket MOZOGNI JÓ! foglalkozásainkra!

Október 23.

A második világháború utáni zűrzavaros belpolitikai helyzet, az 56-os eseményekben csúcsosodott ki.
Az elnyomott magyar nemzet jajkiáltása, 1956. október 23-a és az azt követő napok történései, 66 évvel ezelőtt zajlottak le.

Az 1956-os forradalom és szabadságharchoz, valamint a Magyar Köztársaság 1989-ben történt kikiálltásához kapcsolódó Nemzeti ünnepünk ünnepi műsorát, az általános iskolai tagintézmény felső tagozatos tanulói adták elő.
Felkészítőjük Habonyné Pardi Andrea tanárnő.

Zenei Világnap az Arany iskolában

1975 óta ünnepeljük világszerte október 1-jén a zene világnapját, Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész és karnagy kezdeményezésére. Iskolánkban is évtizedek óta hagyomány ennek a napnak a méltó megünneplése.
A Nemzedékről nemzedékre címet adtuk a 2022. szeptember 29-én megrendezett programnak, hiszen a fellépők között karonülő gyermek, óvodás, kisiskolás, felsős, gimnazista tanuló és felnőtt is volt; a református kollégium apraja, nagyja.

A zene életünk nagyon fontos része. Az édesanya már egy-két hónapos gyermekének dúdol, ringatja, ha meg akarja nyugtatni. Fellépőink között volt Tatárné Nagy Ágnes, aki a gyermekeivel énekelt.

A Kisharang óvodások, a harmadik évfolyamos tanulóink és a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola két tánccsoportja előadásának jóvoltából a néptánccal ismerkedtünk. A táncokat Herczegh Kata, Tatár Péter és Bolgovics Gergő tanította be.

Hangszeres kíséret mellett Szalainé Varga Dóra kolléganő és fia, Balázs moldvai népdalt énekelt. Az Arany iskola Népi műhelye Szilágyiné Horváth Henriette tanárnő vezetésével délvidéki dalokat, a Népi műhely néhány tagja pedig kunsági népdalokat adott elő.

Az előadások végén a műsor összes szereplője a színpadra lépett, és a közönséggel együtt énekelte el a Kisújszállás körül van ibolyával című népdalt.

Iskolánk Népi műhelyét már öt éve támogatja a Csoóri Sándor Alap. Ennek a pályázatnak köszönhetően szerény ajándékkal kedveskedtünk a fellépőknek.Több éves hagyománynak megfelelően a Zenei Világnap alkalmával kerültek kiosztásra a szociális ösztöndíjak, amelyet az Arany Diák Alapítvány Kuratóriuma ítélt oda az arra érdemes tanulóinknak.
Minden felkészítőnek, fellépőnek és szervezőnek köszönjük a színvonalas programot.

Az eseményen készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

 
az Arany János Általános Iskola Tagintézmény vezetése

Nagy nyári könyvfaló kihívás a Móriczban

Hetedikeseink is részt vettek a Nagy nyári könyvfaló kihívás a Móriczban elnevezésű pályázaton. Gratulálunk Monoki Csengének és Magony Zinának a 7.b-ből, valamint Szarvák Veron Rékának a 7.a-ból! 

Erdélyi Jutalomtábor

A 2003 óta - a COVID járvány miatt kimaradó évek kivételével - folyamatosan megvalósuló jutalomtáborba a legjobb nyolcadikosok jöhettek. Alsócsernátonban, a magyarság megőrzésének egyik erdélyi szigetén a Haszmann kúriában szállunk meg, ahol nem csak a történelem és a kultúra, hanem a ma is élő hagyomány, életmód közvetlen megismerésére is lehetősége nyílik a résztvevőknek. Barátaink a két év kihagyás után ugyanolyan kedvesen fogadtak minket, mint korábban, és a múzeum gyűjteményének, épületeinek gyarapodása is szembetűnő volt számunkra. A múzeum 2023-ban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.

A környéken élő személyes ismerőseink - elismert szakemberek - révén a „kirakat” ismeretek, felszínes turista számára látható dolgok mellett a mindennapi küzdelemben megőrzött értékek megismertetését tűztük ki célul, közben felkeresve a környék természeti látnivalóit is.
Így a teljesség igénye nélkül ellátogattunk a Per-kőre, Csíksomlyóra, a Békás szoroshoz, Ika várához, a torjai Büdös barlanghoz, a Szent Anna tóhoz és a Mohos láphoz,a tordai sóbányába és az alsórákosi kőfejtőben megőrzött vulkáni kúphoz is. A kézdivásárhelyi múzeumban céhtörténeti és népviseleti kiállítást láthattunk, Zabolán a Csángó múzeumban érdekes előadást is hallgathattunk a festett kelengyés ládákról szakavatott restaurátoroktól, míg Csernátonban a résztvevők maguk is festhettek hagyományos motívumokat. A prázsmári erődtemplom különleges falai közé a négyfalui testvériskolában tett rövid látogatás után hűsölhettünk. Ápoltuk és megkoszorúztuk iskolánk kopjafáját Nyergestetőn, és egy újabb kopjafa avatásának felemelő ünnepségén is részt vehettünk.
Különösen fontos út volt ez azért is, mert a kiváló nyolcadikos tanulók közül a legtöbben most jártak először Erdélyben.
Köszönjük támogatóink hozzájárulását ahhoz, hogy 2022 augusztusában ismét megszervezhettük a hagyományos jutalomtábort.

Kisújszállás, 2022. augusztus 9.
Nagy Lajos
táborvezető