Reformáció hete & Arany-napok 2016

Október 21-23. között – a határon túli testvériskolák diákjainak, pedagógusainak részvételével – kulturális és vallási értékeink megőrzése szempontjából is meghatározó, közösségépítő programok zajlottak le intézményünkben a Reformáció hete és az Arany-napok keretén belül. Diákjaink, vendégeink vetélkedtek, versenyeztek, nagy elődökre emlékeztek, múltat idéztek és sok közös élménnyel gazdagodtak. A rendezvénysorozatot a Kálvin utcai épület tornatermében tartott megemlékezés nyitotta meg, ahol Tóth József főigazgató úr mondott beszédet. Ennek szövegét ezúton tesszük közkinccsé:

Áldás, békességet kívánva tisztelettel köszöntöm az Arany napok idei rendezvénysorozatának minden kedves résztvevőjét. Külön tisztelettel köszöntöm Tatár Zoltán alpolgármester urat, megköszönve, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvényünket. Engedjék meg, hogy tolmácsoljam nagytiszteletű Szilágyi Gábor úr üdvözletét, aki sajnos más elfoglaltsága miatt most nem tud jelen lenni. Köszöntöm általános iskola tagintézményünk vezetőjét Tuka Antal urat és nagytiszteletű Butyka Béla Csabánét, iskolalelkészünket. Külön tisztelettel köszöntöm kedves határon túli testvéreinket, a négyfalusi Zajzoni Rab István líceum tanárait és diákjait, valamint pacséri testvértelepülésünk Moša Pijade Általános iskolájának pedagógusait és tanulóit.

Az Arany napok egy olyan rendezvénysorozat, ami meghatározó mérföldköve minden tanévnek. Néhány éve már a reformáció hetével összekapcsolódó, határon túli testvériskoláinkkal közösen szervezett, közösségformáló, értéket képviselő és hagyományt ápoló program is egyben. Látva az eddigi készülődést, lelkesedést és befektetett energiát, ígéretesnek ígérkezik az idei Arany napoknak szinte minden mozzanata. Rendezvényünk befejezése idén egybeesik az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójával, ami még emelkedettebbé teszi majd ezt az eseménysort és öröm számunkra, hogy ezt együtt ünnepelhetjük.

„Az igaz ember pedig hitből fog élni” szól az igei idézet rendezvényünk meghívóján, ami talán leginkább vezérfonala lehet itthoniaknak, hazatérőknek és testvéreinknek is. Hisz az Arany napok egyik legfőbb értéke ebben a testvériségben és az e köré szerveződő családi és személyes kapcsolatokban, valamint programokban rejlik. Ahogy erről a nemzeti rock is énekel:

Míg Isten megtart minket,
S nyelvében él a nemzet,
Addig ezer gyökér összeköt itt
Minden magyar lelket.

2004. március 15—e óta, amióta Kisújszálláson Kecze István az Arany iskola részéről, Nyúl Zoltán Pacsérról és Papp Árpád Négyfaluból aláírta a testvériskolai megállapodását az Arany-napok keretében, azóta az egyik legmeghatározóbb színtere ez a kapcsolattartásnak és közösségépítésnek.

Változatos és értékközvetítő programokban ezúttal sem lesz hiány. A mai napon bibliai történetmondó és más versenyeket követően iskolai ünnepségen emlékezünk meg 56 hőseiről. Délután értékeljük a vetélkedőket és az este folyamán jó szórakozást ígér a táncos mulatságunk a tornateremben. Holnap a szabadidőé a főszerep: megtekinthető egyre szépülő és gyarapodó városunk, lehet strandolni a kun süveg alatt, a Kumánia vízi világában vagy épp kirándulni a vendégfogadó családokkal. Várhatóan lesznek és kérem, hogy legyenek is, esti jókedvű bolondozások és csendes beszélgetések a családok körében, hogy itthoniaknak és hazaérkezőknek egyaránt feledhetetlenek legyenek az itt töltött napok. Vasárnap a város és a gyülekezet közösségével ünnepi istentiszteleten, majd városi ünnepségen emlékezünk forradalmunkra, hogy azután a nap egy igen szépnek ígérkező előadással záruljon, a debreceni Csokonai Színház művészei által tolmácsolt, Olvastam költőtárs című irodalmi emlékműsorral megidézve iskolánknak és e három napnak is a névadóját.

Ha csak annyi történik, hogy mindenki olyan jól érzi magát városunkban, iskolánkban, mint ahogy mi szoktuk, amikor a Vajdaságba, Pacsérra, vagy Erdélybe, Négyfaluba látogatunk, akkor a több mint tíz évvel ezelőtt aláírt iskolák közötti együttműködés ismét, és immár sokadszor igazolja indokoltságát és megalapozottságát. Mert ennek a közösségformáló együvé tartozásnak a nyomán fejlődnek kapcsolataink és erősödik összetartozásunk.

Az Arany napokat a költő ihlette, akinek jövőre 200. születésnapját ünnepeljük, de Sebő Ferenc szavai kell, hogy meghatározzák tartalmát, jelenét és egyben jövőjét is: Egy utca- vagy intézménynév persze alig több üres szónál, ha a névadó története nem kerül be a közösség kollektív emlékezetébe. De mégis több, mintha ez sem lenne, és már a név is elillanna az emlékekből.

Bízom abban, hogy névadónk több, mint egyszerű elnevezés, értékek és közösségi élmények hordozója, a hétköznapokban és a mostani rendezvénysorozat során egyaránt. Ha ez így van, bizton kívánhatok mindenkinek élményt, kultúrát és értéket adó három napot, kellemes kisújszállási időtöltést és kapcsolataink ápolását és elmélyítését szolgáló gyönyörű pillanatokat.

Ezen gondolatok mentén, az Arany napok 2016. évi rendezvénysorozatát megnyitom.


Az alábbi linkekre kattintva megtekintheti a rendezvényen készült fotókat:

A rendezvénysorozat megvalósításához nyújtott segítséget ezúton köszönjük a Vigadó Kulturális Központnak és a TV Kisúj munkatársainak!

Köszönjük a támogatást továbbá minden olyan szervezetnek, cégnek, közösségnek és magánszemélynek, akik bármilyen módon hozzájárultak rendezvényünk lebonyolításához.

Milyennek képzeled az iskoládat?Szeretettel várjuk Önöket és Gyermekeiket beiskolázási programjainkra!


Helyszín: Szabadság téri épület (Szabadság tér 2.)
Időpont: Minden csütörtökön 16.30 órától

Október
13.      Mozogni jó!
20.      SODUKU
27.      Mozogni jó!

November
10.      LOGEO
17.      Mozogni jó!
24.      OKOSKODÓ

December
1.      Mozogni jó!
8.      OKOSKODÓ
13.     Karácsony a nagyinál c. bábelőadás
         Énektanulás, játszóház
         Helyszín: Arany János utca 1. szám alatti tornaterem
15.     Mozogni jó!

IDE kattintva megtekintheti az első foglalkozásokon készül fotókat!

Hírek az Arany-iskolából


Szeretettel várjuk az óvodásokat minden csütörtökön 16:30-tól a Szabadság téri épületünkbe a Logika-land és a "Mozogni jó!" foglalkozásainkra!

Színezz, nyerj és játssz! – eredményhirdetés

A Színezz, nyerj és játssz! játékunk nyereménysorsolásának nyertesei:

Baráth Tímea Ilona, 6 éves
Bucsus Boglárka, 5 éves
Horváth Barnabás, 6 éves
Molnár Mariann, 6 éves
Paróczai Hunor, 5 éves

A nyeremények átvehetők az Arany János Tagintézmény Kálvin utcai igazgatói irodájában.

Gratulálunk a nyerteseknek!

Zenei világnap

2016. szeptember 29-én emlékezett meg a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézménye a zenei világnapról, melyet idén 17. alkalommal ünnepelt az iskola. Ezen a délutánon egy húros, pengetős hangszeré volt a főszerep: a gitáré. Akik pedig a gitárt megszólaltatták, és énekkel kísérték a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatói voltak. Műsorukba igyekeztek bevonni a lelkes közönséget is egy-egy ének erejéig. A kvártett tagjai: Gulyás Dóra Eszter, iskolánk volt tanulója, Papp Gábor, Magyar Gábor és Tóth Gergő. Közülük hárman idén végeznek a tanári mesterszakon.

A műsorban felléptek iskolánk tanulói is: Kui Benedek énekét, Koncsek Áron és Túri Levente gitárjátékát hallgathattuk meg.

Köszönjük mindannyiuknak a színvonalas, jó hangulatú előadást!

Az előadást követően került sor az alapítványi szociális ösztöndíjak átadására. Iskolánk 32 tanulója vehette át az ösztöndíjat.

Oroszné Rácz Veronika
iskolánk pedagógusa


Kattintson IDE a rendezvényen készült fotók megtekintéséhez!