Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díj

Az intézményi fejlesztésben és az intézményvezetésben betöltött szakmai tevékenysége, a szerteágazó közösségépítő munkában, a tanulók tehetséggondozásában és a hátrányok eredményes leküzdésében kifejtett évtizedes szakmai tevékenysége okán tagintézmény-vezető helyettes kolléganőnk, Ferenczné Subicz Katalin kapta idén az Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díjat.

A debreceni tanítóképző főiskola elvégzése után, 1983-ban került Ferenczné Subicz Katalin kolléganő az Arany János Általános Iskola Külterületi Tagintézményébe, a Sallai tagiskolába, ahol a harmadik és a negyedik évfolyamon tanított.
A Bittner-faluban lévő családias közösségben húsz évet töltött el, amely közösség komoly formálója volt Kati oktató-nevelő munkájának. Elmondása szerint itt
„Bekerültem egy olyan közösségbe, ahol az olyan emberi értékek, mint az összetartozás, a tisztelet, az együttműködés dominált és ebben a legnagyobb szerepet a szülők képviselték.”
 
A szülőkkel együttműködve, a kolléganő kezdeményezésére hozták létre a Külterületi Gyermekeinkért Alapítványt (2003-tól Alsós Gyermekeinkért Alapítvány), melynek azóta is kuratóriumi elnöke. Az alapítvány célként jelölte meg az iskolás tanulók egészséges fejlődésének segítését, a tárgyi feltételek javítását, a kultúrált környezet kialakítását. Az alapítvány lehetőségeit felhasználva, a kollégákkal, szülőkkel együttműködve szerteágazó programokat szerveztek a tagiskolában, amely programok szervezésében, lebonyolításában Kati élen járt.

A kilencvenes évek végén egyik kezdeményezője volt a tagiskolai számítástechnikai oktatás elindításának és az eszközfejlesztésnek. Ugyanebben az időszakban szorosan bekapcsolódott az Oviskola foglalkozásokba, melynek legfőbb célja volt, hogy az óvodások közelebbről is megismerkedhettek az iskolával.

Szervező és vezető képességei a pedagógus pályán eltöltött időszakban folyamatosan megmutatkoztak. A kuratóriumi elnökség mellett osztályfőnöki teendőket, 3 évig alsó tagozatos munkaközösség-vezetői feladatokat is ellátott. 1999-2003 között tagintézmény-vezető volt, majd a tagiskola 2003-as megszűnése után 2006-tól alsó tagozatos igazgatóhelyettesként, 2013 óta (az általános és középiskola összevonásától kezdve) pedig tagintézmény-vezetőhelyettesként dolgozik.

A díjhoz szívből gratulálunk neki!


Adománygyűjtés

Az Advent időszakában is fontos az egymásra figyelés, egymás segítése. Ezt a nemes gondolatot tettek is követik.

Az Adventi forgatagon befolyt adományokból tagintézményi szinten 10 rászoruló tanulót segítettünk.

E mellett kettő tanulócsoportunk önálló kezdeményezést indított. Az 5.c és 8.a osztályokban az osztályfőnök és a gyerekek közös elhatározása után, az osztályfőnökök vezetésével, a szülők és a tanulók együttműködése mellett nagy mennyiségű tartós élelmiszert, tisztítószereket gyűjtöttek a rászorulók részére. Az osztályokban gyakorlatilag minden tanuló bekapcsolódott az adománygyűjtésbe. A gyermekvédelmi felelős segítségével az osztályfőnökök kijelölték azon tanulók körét, ahová az adományokat eljuttatták. A téli szünet előtti napokban az intézmény gépkocsijába bepakolt adományokkal az osztályok képviselői felkeresték a családokat, akik nagy örömmel fogadták a nemes felajánlásokat.

5.c osztály
8.a osztály


Erneszt Antal Pál
tagintézmény-vezető