Advent & Karácsony 2014

Intézményünk tartalmas adventi, karácsonyi programokkal színesítette nemcsak az iskola, hanem a város közösségének életét is. A mikulás rendezvények, adventi kézműves foglalkozások mellett többek között karácsonyi vásárral és Betlehemessel készültünk erre az ünnepkörre. Az óvodások számára külön "Aranyos" Adventi játszóházat szerveztünk, ahol a leendő elsősök megtekinthették a Grimm-Busz színház előadását és a tanító nénik vezetésével kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A rendezvényen Tóth József főigazgató úr, valamint Drabik Noémi vallástanár köszöntötte a megjelenteket. Tanárnő beszédét ezúton tesszük közkinccsé:

Kedves Megjelentek! Külön szeretettel köszöntöm a nagycsoportos óvodás gyerekeket és az őket elkísérő szülőket! Köszöntöm az Elnök Lelkész Urat, a Vezetőséget, Pedagógusokat és Minden kedves megjelent vendéget!

Adventi játszóházba gyűltünk ma össze itt, a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézményének szervezésében. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték ezt az alkalmat!

Az iskolánk gyülekezeti fenntartású, református iskolaként 2. éve nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. Református egyházi iskolánk az a hely, ahol gyermekeink találkozhatnak az élő Istennel. Gyermekeink lelki nevelésére gondosan odafigyelve igyekszünk elvetni szívükben a gyermeki hit apró magvacskáját és olyan értékeket közvetíteni, amelyekbe talán későbbi életük során is kapaszkodhatnak. Mindezt az az értéktöbblet teszi lehetővé számunkra, hogy református egyházi iskola vagyunk. „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek…” – mondja a Szentírás a Zsoltárok könyvében. Egyházi iskolánkban mi is így tekintünk a gyermekeinkre: mint az Úristen AJÁNDÉKAIRA.

A gyermek az Istentől kapott élet; folytonosságának láncszeme, fejlődő életbimbó, amelyben az Istentől kapott halhatatlan lélek lakik. Minden kisgyermek egy individuum, egyéniség; sajátos tulajdonságokkal, értékekkel, egy-egy drágakő, amit pedagógusaink hitbeli meggyőződéssel és tudatos pedagógiai munkával csiszolgatnak, formálgatnak.
A családi neveléssel, a szülői házzal közös a felelősségünk. Úgy kell együtt nevelnünk-oktatnunk, hogy felnőve becsület, tisztesség, keresztyén emberség jellemezze az itt tanuló tanulóinkat.

Keresztyén pedagógusként igyekszünk diákjaink előtt példaként állva, egymás kezét fogva az Úristen szeretetében és gondviselésében bízva, Rá hagyatkozva végezni nevelőmunkánkat, szolgálatunkat a feltétel nélküli szeretet közvetítésével a mindennapokban. Jézus Krisztus, mint nevelő, mindannyiunk számára példakép. A gyermekek lelke, lelki üdve felett nem rendelkezünk, de a legtöbbet tehetjük értük: KÉZEN FOGVA AZ ÚR JÉZUSHOZ VEZETJÜK ŐKET. Iránymutató ebben is számunkra a Szentírás üzenete, bölcsessége a Példabeszédek könyvéből: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”

Köszönöm szépen a figyelmet! Kedves gyermekek áldott szép délutánt, közösségünkben kellemesen együtt töltött órákat kívánok!


A rendezvényeinken készült fotókat az alábbi linkekre kattintva tekinthetik meg:

I. Különleges dekorációk iskolán belül és kívül

II. Kifejezetten diákjainknak szervezett programjaink

III. „Aranyos” Betlehemi Kavalkád

IV. "Aranyos" Adventi játszóház: zenés videó, képek

V. Kibocsátó istentisztelet és fogadalomtétel

VI. Részvétel a Karácsonyi Ünnepi Hangversenyen


Adventi – Karácsonyi Gondolatok

A Karácsonyi ünnepkör Advent Első vasárnapján kezdődik. Ilyenkor szokták meggyújtani az adventi koszorún az első gyertyát, s majd pedig hétről-hétre egy újabbat és újabbat. Ez a jelképes cselekedet, vagyis a gyertyák hétről–hétre mind erősebben lobogó lángja jelzi, hogy egyre közelebb van a Világ Világosságának, tehát az Úr Jézusnak a születésnapja, a karácsony ünnepe.

Az advent szó a latin Adventus Domini kifejezésből származik, amely azt jelenti: az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Ennek az időszaknak már csak az elnevezése is egy rendkívül gazdag üzenetet hordoz.

Advent egyrészt a lelki előkészület, a felkészülés ideje. Ez az időszak a karácsonykor érkező Messiás méltó fogadására, az érkezésére való felkészülésről szól. Másrészt pedig az advent a végső, utolsó időkről is szól. Ez utóbbit szoktuk úgy is nevezni, hogy Második Advent. Azért második, mert az Első Advent Jézus születésével megtörtént, ám a kereszten hozott áldozat után, ahogy azt az Apostoli Hitvallás szavaival imádkozni szoktuk, „fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.” Keresztyén hitünk távlatos reménysége pedig ennek a csodálatos pillanatnak, a visszajövetelnek a várása, amelyet gyakran imádságban is szoktunk kérni: „Jöjjön el a te országod!” Hogy mikor jön el, azt nem tudjuk, éppen ezért tippelni, találgatni nem érdemes, csak készülni rá, egész életünkön át, amíg megérkezünk majd az örök karácsonyba, a mennyei Atya házába.

Karácsony ünnepének a neve szláv közvetítéssel honosodott meg anyanyelvünkben. A latin incarnatio kifejezésből ered, amely testet öltés-t, megtestesülés-t jelent.

Az egész világ December 24-ével kezdődően ünnepli karácsonyt, de mégsem túl valószínű, hogy tényleg ezen a napon született volna a kisded. Ezt Lukács evangéliumából gyaníthatjuk. Az evangéliumból tudjuk, hogy Augustus császár kiadott egy rendeletet, hogy „írják össze az egész földet.” Vagyis népszámlálást tartottak, és „mindenki a maga városába ment.” Ez azt jelenti, hogy emberek tömegei indultak hosszú útra. A népszámlásának soha nem örültek az emberek, különösen nem a hideg téli időszakban. Emiatt elég valószínűtlen, hogy a téli hidegben kényszerítettek volna olyan sok mindenkit, hogy útra keljen. Sokkal valószínűbb, hogy az enyhébb, tavasztól őszig tartó időszakban tartották a népszámlálást.

A pásztorokról szóló gyönyörű evangéliumi beszámoló is egy másik időpontra utal. A pásztorok „a szabad ég alatt” tanyáztak, és úgy „őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.” Izráelben csak tavasztól őszig legeltették és tartották a nyájat a szabad ég alatt. A kiadós őszi esős időszak előtt téli szállásra terelték a nyájat. Ez is azt jelzi, hogy Jézus valamikor tavasz és ősz között született.

Akkor mégis hogyan alakult így? Ennek több oka is van. A legfontosabb talán az, hogy a karácsony Téli Napfordulót követő ünneplése szimbolikus jelentéssel bír. Jelképes, hiszen ily módon is kifejezésre kerül, hogy a fény, a Világ Világossága legyőzi a sötétséget.

Advent és Karácsony mélyebb megismeréséből láthatjuk, hogy milyen gazdag is az ünnep kerete. Töltsük meg hát gazdag tartalommal, Isten ajándékával: Egyszülött Fiával. Lakozzék hit által a szívünkben!

Fazakas Márk
beosztott lelkész és vallástanár

A fotó az iskolai faliújságról készült. Készítői: Fazakas-Farkas Judith és Tóthné Posztós Laura tanárnők.
Segítőik: Drabik Noémi, K Szabó Jánosné, Szilágyiné Horváth Henriette tanárnők és Szabó Lajos tanár úr

"Aranyos" Adventi játszóház

Kedves Nagycsoportos Óvodás!

Szeretettel várunk december 16-án 16.00 órakor
az Arany János u. 1. szám alatti tornaterembe az
„Aranyos” Adventi játszóházunkra!

Sok érdekes program vár rád:

  • Saját karácsonyi fotóddal lepheted meg szüleidet.
  • A Grimm-Busz Színház előadása nyújt számodra felejthetetlen szórakozást.
  • Átveheted az angyalkák ajándékát.
  • A játszóházban karácsonyfadíszeket készíthetsz.

Nyilas Misi pakk

Idén is gyűjtjük az ajándékkal megtöltött cipős dobozokat a Kálvin utcai épületünkben. Amennyiben kérdése van forduljon hozzánk bizalommal az "Elérhetőségek" menüpont alatt található telefonszámok valamelyikén.


Egészségvédelmi vetélkedő

November 28-án, pénteken délután a felső tagozatos tanulóink vetélkedő keretében elevenítették fel ismereteiket az egészségvédelemről, az egészséges életmódról. Minden osztály 8 fős csapattal képviseltette magát. Diákjainknak – a korábbi évek hagyományait követve – nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudást igénylő feladatokat is meg kellett oldaniuk. Így a verseny egyik fontos eleme volt a salátakészítés.

Az ízletes zöldség- és gyümölcssalátákról, illetve a program legizgalmasabb pillanatairól készült fotókat ide kattintva tekinthetik meg.

Eredmények:

5-6. évfolyam

I. helyezett: 5.a
II. helyezett: 5.b
III. helyezett: 6.a

7-8. évfolyam

I. helyezett: 8.b
II. helyezett: 7.b
III. helyezett: 7.r