Megyei Pedagógiai Díjban részesül Holló Lászlóné tanítónő


Közel négy évtizeden át végzett kiváló pedagógusi és vezetői munkájának elismeréseként Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj kitüntetésben részesül Holló Lászlóné Tóth Magdolna, az Arany János Általános Iskola Tagintézmény nyugalmazott tanítónője és igazgatóhelyettese. Holló Lászlóné élete, pályája szinte egészében Kisújszálláshoz kötődik. Itt született, itt szerzett érettségit, és itt dolgozott, míg diplomáját levelező tagozaton megszerezte. Csupán néhány év vitte őt az öcsödi általános iskolába napközis nevelőnek. Iskolai szabadidős programokat, kirándulásokat, táborokat szervezett és vezetett. A kollégák, szülők és a gyerekek egyaránt szerették a fiatal és agilis tanítónőt. Így volt ez később, 1983-tól nyugdíjba vonulásáig is, amikor is a kisújszállási Arany János Általános iskola pedagógusaként dolgozott, sőt, bár kevesebb óraszámban, de máig számíthatnak rá az iskolában. Tudásának bővítését, az önképzést fontosnak tartja. Számos képzésben részt vett, pedagógiai munkájának legtöbb eredményét az informatika és a matematika tantárgyak tanításában érte el. Tanítványai rendszeresen megmérettették magukat e két tantárgyban, legtöbbször kiemelkedő eredményeket értek el. Nem múlt el tanév, hogy tanítványaival ne találkoztunk volna például a LOGO-versenyek vagy a Zrínyi Matematika versenyek legeredményesebb versenyzői között. A kiváló tanulói eredmények mögött nemcsak a motiváló tanórai munka, hanem az éveken át végzett informatikai és matematikai szakköri felkészítés is ott van. Mindemellett rendszeresen szervezett az alsósoknak kirándulásokat, rendezvényeket, nyári táborokat. Munkája során fontosnak tartja a családi házzal, a szülőkkel való kapcsolatot, mint egy jó szövetséget a tanuló érdekében. Holló Lászlóné nyitott, derűs pedagógusegyéniség, aki számára öröm volt a munka, és az ma is. Tanóráira mindig igényesen felkészült, a tananyag elsajátítását változatos módszerekkel segítette, és következetesen számon is kérte diákjaitól. A kiválóan teljesítőkre és a nehezebben haladókra egyaránt nagy figyelmet fordított. A nevelőtestületnek aktív, közösségi személyisége, akire mindig lehetett számítani az iskolai nevelőmunkát fejlesztő tevékenységekben. Erre az elmúlt másfél évtizedben elsősorban az európai uniós pályázatok adtak lehetőségeket. Holló Lászlóné a kezdetektől kivette részét az iskola által kidolgozott és megvalósított pályázatokban, nagy szerepe volt a kompetencia alapú nevelés-oktatás sikeres iskolai bevezetésében, valamint az integrációs felzárkóztató programok megvalósításában. A pályázatok keretében számos tanfolyamot eredményesen elvégzett, ezek nélkülözhetetlenek voltak az uniós projektek nyújtotta tartalmi fejlesztésekben. Pedagógus kollégái, diákjai és azok szülei egyaránt elismerték munkáját, ami abban is megnyilvánult, hogy vezetői feladatokkal is megbízták, így éveken át vezetője lehetett az iskola alsós munkaközösségének, a minőségbiztosítási csoportnak és igazgatóhelyettesként az iskolavezetésnek. Felelősséggel és lelkiismeretességgel végzett nevelő-oktató munkája példaértékű a pedagógiában. „Hogy mit jelentett nekem a tanítás? – kérdezi – Egyfajta kihívást, hogy minden gyermeknek és példaképpé vált régi tanáraimnak megfeleljek, valamint azoknak is, akik engem tanítottak valaha. Jelent élvezetet, örömöt, sikert; az esetleges kudarc pedig mindig tovább gondolkodásra késztet. A tanítást csak empátiával lehet végezni, nem görcsölve, hanem derűsen, jó hangulatban. Ez az én hitvallásom e szép elismerés mellett.”

/Kisbíró/