Megyei Európa Díjat kap az Arany-iskola

A köznevelésben és közoktatásban, az európai uniós pályázati projektekben több mint egy évtizeden át végzett, példaértékű szakmai és közösségi munkájáért, a magyarságtudat erősítéséért folytatott kimagasló tevékenységének elismeréseként Jász-NagykunSzolnok Megye Európa Díja kitüntetésben részesül a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézményének nevelőtestülete. Az iskola pedagógusai sokat dolgoznak azért, hogy nevelő-oktató munkájukban minél jobb eredményeket érjenek el mind módszertani kultúrájukban, mind pedig a tárgyi környezetükben. Amikor 2006-ban megnyíltak az iskolák előtt az ezen célt szolgáló uniós pályázatok, az iskola az elsők között csatlakozott az Észak-alföldi Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ megvalósítására kiírt pályázathoz. Az akkori nevén a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium által vállalt konzorciumvezetéssel országosan is az elsők között voltak a kompetencia alapú nevelés-oktatás módszertani anyagának tesztelésében és terjesztésében. Az iskola számára ezzel új utak nyíltak meg, melyekre a pedagógusok nyitottan és örömmel léptek, vállalva az eredményekért a többletmunkát, a felnőtt korban való további tanulást is. A következő projekt az együttnevelésről, az egymás elfogadásáról szólt, a város iskoláinak együttműködésében. A folytatás további uniós és hazai projekteket hozott, tudatos pályázati munkával. Ezek közül kiemelhetjük – a Határtalanul c. programhoz kapcsolódva – a magyarságtudat erősítéséért folytatott kimagasló tevékenységüket. Az iskola sikeres pályázatai segítségével nemcsak módszertani kultúráját, hanem eszközparkját is megújította, korszerűvé emelve az oktatás tartalmi és tárgyi színvonalát. Munkájukban ugyanakkor kiemelt fontossággal bír az iskolai hagyományok ápolása és a város kulturális és sportéletében való részvétel. A nevelőtestület kiemelkedő, lelkiismeretes munkáját tükrözik az európai uniós pályázati programok keretében megvalósított fejlesztések, a nyugodt, barátságos iskolai légkör, a mozgalmas diákönkormányzati élet. Pedagógusi munkájukat a gyermekszeretet, a türelem, a tehetséges tanulók ösztönzése, a hátrányos helyzetű diákok segítése jellemzi – immáron a pedagógusok egyéni, ugyanakkor az intézmény kollektív tudatába is beépült értékes módszertani kultúrával.

/Kisbíró/