Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat!

Kérjük, engedjék meg, hogy az iskolánkban 2015 szeptemberétől indítani tervezett első osztályok tanító nénijeit röviden bemutassuk.

Az utóbbi évek kedvező tapasztalataira alapozva a pedagógusok tantárgycsoportos felosztásban foglalkoznak a gyerekekkel. Munkájukat fejlett informatikai háttér, aktív táblák és internet-hozzáférés is segíti.

Az oktatás mellett fontosnak tartjuk a diákok nevelését is, melyben elsősorban a Biblia tanításait vesszük alapul, és nem utolsósorban a személyes példamutatást tartjuk a legfontosabbnak. Szeretettel, türelemmel kell nevelnünk a ránk bízott gyermekeket, tenni ezt a családdal karöltve, hiszen közös felelősségünk, hogy a jövő számára boldog és értékes felnőttekké váljanak.

Tamási Mária több évtizede nagy odaadással neveli, oktatja iskolánkban az 1-2. osztályos tanulókat. Tapasztalatai és az elvégzett továbbképzéseken megszerzett tudása alapján eredményesen alkalmazza a kompetenciafejlesztést már első osztálytól kezdve. A szorobán matematikai eszköz használatával igen eredményesen fejleszti a gyerekek számolási készségét, több tanulói versenyeredménnyel is büszkélkedhet.

Váradi-Szabó Szilvia tanító néni saját gyermekei is most cseperednek. Testnevelést tanító pedagógusként diákjait a rendszeres testmozgásra, egészséges életmódra neveli. Nagy lelkesedéssel és kiváló eredményekkel vezeti be már a legkisebbeket is a kosárlabda rejtelmeibe.
Jakobiczné Kovács Andrea saját gyermekei is kisiskolások, tanítóként, informatikatanárként, a legmodernebb módszerek és eszközök felhasználásával tud a kicsik felé fordulni. Tehetségfejlesztő szakvizsgás pedagógusként a képzésen szerzett ismereteit munkájában is kamatoztatja. A szorobán használatát több évfolyamon is sikerrel oktatja a gyermekeknek.Máténé Varga Rózsa hitvallása szerint az első osztály meghatározó egy gyermek olvasás, írás tanulásában. Ennek szellemében differenciált tanulásszervezési módokkal juttatja magasabb és magasabb szintre tanulóit.
Pedagógusaink meggyőződése, hogy első osztályos tanítónak lenni nehéz, de ugyanakkor ez a legszebb és leghálásabb feladat, amit egy tanító kívánhat magának.

Addig is várjuk a korábbi években megszokott OvIskola foglalkozásainkra az óvodásokat és szüleiket minden szerdán 15,30-tól a Szabadság téri iskolában!

 
1. Programok, rendezvények
2. Kiemelkedő versenyeredmények
3. Meghitt alkalmak