Adó 1%

Kedves Szülők! Tisztelt Adófizetők!

Mint arról bizonyára Ön is értesült, személyi jövedelemadója 2 x 1 %-nak közcélú felhasználásáról rendelkezhet. Iskolai civil szervezeteink a törvényi változások után is várják felajánlásaikat.
Szeretnénk, ha az adóbevallási csomagjában elhelyezett; vagy - az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolás esetén - a munkáltatójának az alábbi – a Tagintézményünk tanulóit segítő - szervezet valamelyikét jelölné meg kedvezményezettnek.


Arany Diák Alapítvány
adószáma: 18827336-1-16
Célja: Az iskolai oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek javítása; a hátrányos helyzetű, jó képességű tanulók jutalmazása.


Arany János Diáksport Egyesület
adószáma: 19227461-1-16
Célja: Az iskola tanulóinak jutalmazása, versenyeztetése, a szabadidősport körülményeinek és eszközeinek fejlesztése.


Alsós Gyermekeinkért Alapítvány
adószáma: 18825444-1-16
Célja: Az alsó tagozatban tanuló gyerekek jutalmazása, tanulási körülményeik javítása.


Református Iskoláinkért Alapítvány
adószáma: 18821880-1-16
Célja: Alapfokú oktatás támogatása.


Amennyiben a fenti célokat támogatásra érdemesnek tartja, kérjük nyilatkozatában a felsorolt szervezetek egyikének adószámát és nevét jelölje meg. Bármelyiket választja, azzal a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézményének tanulóit támogatja.

A fenti lehetőség mellett az alábbi rendezvényen való részvétellel is támogathatják tanulóinkat. 2015. május 16-án, szombaton iskolai családi sportnapot szervez az iskola és az Arany János DSE főzőversennyel, érdekes sportbemutatókkal, valamint 2015. május 30-án, szombaton alapítványi bált szervez az Intézmény (középiskola és általános iskola közösen), mely rendezvényekre ezúton is szeretettel meghívjuk Önöket.

Lehetősége van támogatni a Magyarországi Református Egyházat is. Kérjük, személyi jövedelemadója egy százalékával segítse a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatát!

Technikai szám: 0066