Meghalt Buga Margit, iskolánk nyugdíjas tanítója

Halála veszteség a városunknak, iskolánknak, református gyülekezetünknek, hiszen mindezekhez hűséges szeretet fűzte. Értékőrző, példamutató, hívő családban nevelkedett. Tanítói pályáját a Külterületi Általános Iskolában kezdte, ahová a legtöbb emlék fűzte. Kedves iskolája körzetesítése után az Arany János Általános Iskolában tanított, nyugdíjazása után pedig a Török Pál Református Általános Iskola tekintélyének, kiteljesedésének érdekében fáradhatatlanul dolgozott. Sokféle segítséggel, féltő gonddal követte a város nemrég egységesült református kollégiumának működését is.

Okos, nagyon jól képzett, önmagával leginkább, de tanítványaival szemben is követelménytámasztó tanító volt. Egykori tanítványain ma is meglátszik szeretete, minőségi pedagógiai munkája.
Úgy ment el közülünk, hogy egész életében gondolatait, emberi kapcsolatait, tárgyi környezetét az értelmes rend jellemezte.
Buga Margit tanító nénit az őt annyira jellemző hűség, alázat, méltóság emelte a legkülönbek közé.

Nagy Istvánné
nyugalmazott tanárnő


Fotó: Szepesi Jenő