Húsvét

Egy történet húsvétra:

Egy általános iskolában a tanítónő azt a házi feladatot adta, hogy a közelgő húsvéttal kapcsolatban készítsenek valami apró dolgot, ami jelképezi a húsvét lényegét és tegyék bele egy Kinder tojás műanyag kis dobozába. Amikor együtt az iskolában kibontották mindenki tojásdobozát a legérdekesebb dolgok kerültek elő. Pici nyulacskák, bárány, kis tojás, tulipánok stb. műanyagból, vagy épp rajzokon. Egyedül az autista Peti doboza volt üres. Amikor kinyitotta, az osztály nevetésben tört ki: - Nem csinált semmit! Nincs benne semmi! Ő viszont sikítva kiabálta: De hiszen ez a húsvét!!! Végül a tanító néninek kellet lecsendesíteni őket, hogy Peti elmondhassa, miért üres a tojás? – Húsvétkor Jézus feltámadt! A sírja üres! A tojás a nyitott sírt jelképezi! – Természetesen a tanító néni megdicsérte Petit, a többiek elszégyellték magukat a nevetés és a csúfolódás miatt és innentől kezdve minden évben ott volt húsvét előtt az üres tojás az osztályteremben, hogy a húsvét igazi tartalmára emlékeztesse a gyerekeket.

Az áhítat:
„Az asszonyokhoz így szólt az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta..” Máté 28,5

Húsvét vasárnap - Feltámadásünnep

Hadd álljon itt a feltámadást ünnepelve Döbrentey Ildikó imája: Feltámadás

„Uram, telve szívünk a feltámadás örömével! A feltámadáséval, ami nemcsak békét hozó szép remény, több annál! A feltámadásban, Uram, Te bizonyságot üzensz nekünk. Bizonyságot, hogy igenis érkezünk valahonnan ide, a földi életbe. Jó helyről érkezünk: személyesen Uram, Te magad bocsátasz el bennünket, személyesen mindegyikünket. És, igenis, megyünk innen valahová. Jó helyre megyünk: személyesen, Uram, Te magad fogadsz ott bennünket, személyesen mindegyikünket.

Adj, Uram, feltámadást szívünknek!
Adj feltámadást családjainknak!
Adj feltámadást falunknak, városunknak!
Adj feltámadást egyházunknak!
És adj feltámadást Uram, nemzetünknek!
Add, hogy a tévelygés útjáról megtérve elinduljunk az egyetlen jó úton: a feltámadás útján!
Add, Uram, hogy ez a mai nap újabb lépés legyen Feléd. Ámen”

Áldott, a feltámadás reménységével és örömével teljes húsvéti ünnepeket kívánunk nektek és családjaitoknak!

„Köszönöm, hogy nem maradtál a sírban, köszönöm, hogy élsz és uralkodsz örökké! Köszönöm, hogy kezedben van az én sorsom is!” Ámen


Összeállította: Nt. Butyka Béla Csabáné iskolalelkész