„Együtt épültök az Isten hajlékává” (Ef 2, 22.) - ProjektbeszámolóA Móricz Zsigmond Református Kollégium a szeptemberi hónapban indította útjára az „Együtt épültök az Isten hajlékává” (Ef 2,22.) címet viselő projektjét, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy egy ökumenikus templommakett-kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok megrendezésével segítse a vallási ismeretek bővítését, a közösségben megélt hit megtapasztalását.

Tartalmilag a kiállítás a makett készítő verseny köré koncentrálódott. A felső tagozatos és középiskolás diákjaink önállóan vagy maximum 4-5 fős csapatokba szerveződve vállalkozhattak arra, hogy a Kárpát-medencében fellelhető, bármilyen felekezetű templom vagy imaház kicsinyített mását elkészítik. Akár a Kisújszálláson megtalálható egyházi épületeket is választhatták, amit egyébként a felhívás közzététele során külön kihangsúlyoztunk és szorgalmaztunk. A méret, az alapanyag, valamint a technika kapcsán nem határoztunk meg szabályokat (viszont kértük a könnyű mozgathatóságot és a stabil alapot).

A program művészeti vezetője Pardiné Marjai Erzsébet lett, aki szinte minden szabadidejét feláldozva, lelkesedésével és kreativitásával ösztönözte diákjait. Munkájának eredményességét a Munkácsy utca 2. szám alatt található kiállítás egyedisége, sokszínűsége dicséri. A tárlatban közel 40 db makett került elhelyezésre.

A kiállítás színesítéséből alsós tanulóink és tanítóik is kivették a részüket. Ugyancsak kárpát-medencei templomokról, imaházakról készítettek rajzokat, illetve különleges technikával készült képeket.

A kisújszállási egyházi épületek (református és katolikus templom, baptista imaház, zsinagóga) történetét mutatta be a református középiskola diákjainak részvételével összeállított ismeretterjesztő film, amelyet a kiállítás látogatói a helyszínen megtekinthettek. A feladatok jelentős részét a középiskolában működő MOHA (Móricz Hangja) elnevezésű tanulói csoport végezte. Szabó Ágnes tanárnő irányításával fotóztak, videóztak, interjúkat készítettek és egyik tagjuk narrátorként közreműködött a filmben.

A programcsokor másik fontos eleme egy helytörténeti vetélkedő volt a 225 éves kisújszállási református templom történetéből. Az erre való felkészülés szintén szeptembertől indult Erneszt Antal Pál tanár úr irányításával az önálló ismeretszerzésre alapozva. A felkészüléshez szükséges anyagokat az iskolai könyvtárban találhatták meg tanulóink.

Projektünk sajátossága, hogy kapcsolódott más iskolai rendezvényekhez, így az október végén megrendezésre kerülő reformáció ünnepéhez és az Arany-napokhoz. Szilágyiné Horváth Henriette tanárnő ötlete nyomán programjaink keretében valósult meg a reformáció ünnepének megnyitója a református templomban, ahol a Tabulatúra régizene-együttes lépett fel (2013. október 21.). A kiállítás kapuit pedig az Arany-napokon nyitottuk meg, ahol határon túli vendégeket is fogadtunk. Mind a rajz-, mind pedig a makett készítő versenyt a rendezvénysorozat záróünnepségén értékeltük.

E programcsokor nemcsak intézményünk falai közt kívánt hatni, hanem városi szinten is igyekezett a hitélet kibontakozását, megerősödését elősegíteni. Ezt szem előtt tartva határoztunk úgy, hogy a Kollégium diákjai mellett lehetőséget biztosítunk arra, hogy a makett készítő versenybe, illetve a film munkálataiba településünk baptista iskoláinak a tanulói, tanárai is bekapcsolódhassanak. Sőt, határon túli testvériskoláink számára is biztosítottuk ezt a lehetőséget.

Projektünk a Balassi Intézet és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által meghirdetett „Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatás” című pályázat keretében valósult meg. Rendezvényeink lebonyolításához 210 ezer forint támogatást nyertünk.
Ezúton köszönjük meg az anyagi forrást az említett szervezeteknek, valamint mindazoknak, akik valamilyen formában segítették a projekt lebonyolítását.

Kiállításunk még november 15-ig látogatható hétköznaponként délután 15:00-tól 16:00 óráig. Előzetes egyeztetés alapján délelőtt is lehet: érdeklődni személyesen a református általános iskola Kálvin utcai épületében vagy az 59/520-512-es számon.

Gulyás Sándor
projekt felelős