Bibliai Történetmondó Verseny iskolánkban

Általános iskolai tagintézményünk 2024. március 19-én tartotta meg a „Ne szóljon Igéd hiába” XXIII. Országos Bibliai Történetmondó Versenyen iskolai fordulóját. A megmérettetésre kijelölt két bibliai szövegrész megtanulása nagy kihívás elé állította a kicsiket és nagyokat egyaránt, de diákjaink bátran és lelkesen vették az akadályokat. Az értékelés során minden tanuló jutalomban részesült, illetve kiválasztottuk azokat, akik továbbjutottak a gyulai fordulóra: Monoki Luca Andrea (1. a osztály), Kui Borbála (2. d osztály), Dávid István Botond (3. a osztály), Borhi Sára Boglárka (7. c osztály).

Küldetésünknek tekintjük, hogy tanulóinkat az Isten igéjével való foglalkozás felé irányítsuk, hiszen lelki értelemben építő jellegű lehet nemcsak az egyén, hanem az iskolai közösségünk élete szempontjából is. Pont erre mutatott rá igei köszöntőjében Nt. Szilágyi Gábor Miklós elnök-lelkész úr a Timóteushoz írott második levél 3. fejezetének 16. és 17. verse alapján: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.”

Nekünk, hitoktatóknak egészen bizonyosan nagy öröm volt megszervezni a versenyt, és a gyerekekkel közös szolgálat során Isten igéje által lelkileg épülni, gyarapodni belőle. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik részesei kívántak lenni ennek, szeretettel segítve gyermeküket a felkészülésben. Nélkülözhetetlen a pedagógusok szakmailag koordináló, irányító szerepe, de a támogató szülői háttér nélkül az egész mit sem ér. Köszönjük!

Gratulálunk a versenyen eredményesen részt vevő tanulóknak! Isten áldását kívánjuk az életükre, családjukra, további szolgálatukra!


A rendezvényen készült fotók IDE kattintva megtekinthetőek. Fotósaink: Ábri Imre főgondnok úr és Gulyás Sándor tanár úr.