Iskola-Kóstolgató

KEDVES SZÜLŐK!

Hamarosan elérkezik a nagy nap, amikor Önöknek iskolát kell választaniuk a gyermekük számára. Ez mindig nagyon nehéz feladat. Az elsős tanító személye egy életen át meghatározza gyermekük iskolához fűződő kapcsolatát. Intézményünk az általános készség- és képességfejlesztésen, a szerteágazó tehetséggondozáson-, a felzárkóztatáson túl nagy hangsúlyt fektet a sport megszerettetésére, a mindennapos sportolásra is.

Bemutató óráinkon megismerkedhetnek a 2022/2023-as tanév első osztályos tanítóival, megnézhetik, hová jutnak 4. osztály végére emelt szintű testnevelés tagozatos csoportjaink.

Sok szeretettel meghívjuk Önöket bemutató óráinkra, ahol betekinthetnek iskolánk mindennapi életébe!

A 2022/2023-as tanévben tervezett első osztályaink tanítói:

Demeter Ildikó, Jakobiczné Kovács Andrea

Farkasné Szőke Katalin

Kovács Sándorné