Reformáció hete & Arany-napok 2015

Az őszi szünet előtti utolsó két napon (október 21-22.) – a határon túli testvériskolák diákjainak, pedagógusainak részvételével – kulturális és vallási értékeink megőrzése szempontjából is meghatározó, közösségépítő programok zajlottak le intézményünkben a Reformáció hete és az Arany-napok keretén belül. Diákjaink és vendégeink vetélkedtek, versenyeztek, moziztak a Vigadóban, interaktív előadáson vehettek részt és természetesen sok élménnyel gazdagodtak. A rendezvénysorozatot az Arany János mellszobránál tartott megemlékezés nyitotta meg, ahol Dr. Ducza Lajos gondnok úr mondott beszédet, amelynek szövegét ezúton tesszük közkinccsé:

Nagytiszteletű úr, Főigazgató úr, Igazgató urak és hölgyek, Tisztelt tantestületi tagok és diákok mindhárom iskolából,

Tisztelt Hallgatóság!

Elnézésüket kérve személyes visszaemlékezéssel kezdem az idei Reformáció hete és az Arany-Napok megnyitóját. 1948 szeptemberében a helyi Arany János iskolában kezdtem tanulmányaimat és nyolc év után itt is fejeztem be.

Örömmel jártam iskolába. Ebben közrejátszhatott az is, hogy kiváló tanítóim voltak. Apostol Gábor tanító úr tanított a betűvetésre, - Nagy Dezső, Toroczkay Endre, H. Tóth István voltak kedvenc tanítóim, akiknek kvalitását az is jelzi, hogy nevüket az Ó-Arany iskola tantermeinek bejárata felett márványtábla őrzi. A magyar nyelv és irodalom tantárgyat Béres Emília tanította. Ő keltette fel irodalmi érdeklődésemet, úgy beszélt költőkről és írókról például Arany Jánosról, Móricz Zsigmondról, hogy én kisgyermekként úgy gondoltam, hogy azok kortársai lehettek, hiszen annyi mindent tudott róluk. Az persze igaz, hogy Arany János kisújszállási tanító volt és 59 elsőosztályost tanított, meg hogy verseket írt, csakhogy száztíz évvel korábban élt Kisújszálláson, mint tanítóm. Arany János költeményeit úgy megszerettem, hogy születésnapomra is az Ő verseskötetét kértem ajándékba.
Azért jutott eszembe az Arany János iránti tisztelet és vonzódás, mert tulajdonképpen Ő gyűjtött most össze bennünket. Arany János szelleme jár közöttünk, hiszen holnap, október 22-én emlékezünk halálának 133. évfordulójára. (közismert, hogy 1882. október 22-én hunyt el Budapesten).

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a Reformáció hetén és az Arany-Napokon újra köszönthetjük testvériskoláink delegációit, tanárait, diákjait. Ismert, hogy Pacsérral 1996-ban, Négyfaluval 1999-ben kötöttünk testvérvárosi szerződést. A hivatalos partnervárosi megállapodások megalapozták a három település önkormányzatainak, református gyülekezeteinek kulturális, oktatási intézményeinek kapcsolatfelvételét.

Legjobban az iskolák kapcsolatfelvételének és évről-évre történő erősödésének örülhetünk. Hiszen a hosszantartó kapcsolatnak záloga az, hogy a legfiatalabbak, a gyerekek építhetik és tarthatják fenn a kapcsolatot a települések és iskolák között.
Örülhetünk a közös rendezvényeknek, kirándulásoknak, találkozóknak Erdélyben, Pacséron és Kisújszálláson. A közös és kölcsönös látogatások, családi, baráti kapcsolatok azért is fontosak, mert ezek a baráti szálak határokon átnyúlóak. Ezek a szétszakított magyar nemzet összetartozását, kohézióját erősítik.

Erről szól Magyarország alaptörvényébe foglalt nemzeti hitvallásunk is, melyben: „Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.”

Ennek a kapcsolatnak a gyümölcse a magyar állampolgárság megszerzése, vagy az, hogy egy négyfalui diák által kitűzött székelyzászló leng a városháza homlokzatán.

A kapcsolatépítésnek fontos állomása volt 2004. március 15-e, amikor városunkban Kecze István (Kisújszállás) Nyúl Zoltán (Pacsér) és Pap Árpád (Négyfalu) nevében testvériskolai megállapodást kötött az Arany-Napok keretében.

A református gyülekezetek bekapcsolódása tovább színesítette, lelkiekben gazdagította a kapcsolatokat. Kiemelt szerepe volt a nyári egyházi táboroknak, ebben kezdeményező szerepe volt nagytiszteletű Csányi Erzsébet lelkész asszonynak. De nehéz lenne itt most felsorolni azon tantestületek tagjainak nevét, amelyeket be kell írnunk ebbe a közös „Arany – könyvbe”.
2012-15 között fenntartói és igazgatói változások is voltak. Például a kisújszállási református gyülekezet 64 évvel az államosítás után újra iskolafenntartó lett. Ezek a változások sem gyengítették az egyre erősödő és változatos alapokon álló kapcsolatokat. Minden szerénység nélkül mondhatjuk, mert úgy érezzük, hogy az Arany-Napok, melynek a megnyitójára gyűltünk most össze, dinamizálóak voltak a három testvériskola barátságára.

Az Arany János iskola Reformáció hete és az Arany-Napok meghívója igen gazdag programot kínál. A kulturális program keretében lesz versmondó verseny Kiss Tamás verseiből, kinek október 23-án szobrot állít Kisújszállás és Debrecen önkormányzata. Lesz színházlátogatás, ki-mit-tud, honismereti vetélkedő, tantárgyi, zenei, bibliatörténeti vetélkedő. A két nap alatt lesznek kézműves foglalkozások, sportvetélkedők, kibocsátó istentisztelet és fogadalomtétel a református templomban.

Az Isten iránti hálaadás és a találkozás öröme töltheti be szívünket, hogy újra együtt vannak a határon túlról jövők, és a vendéglátók. Régi ismeretségek elevenednek fel, újak köttetnek. Mi kisújszállásiak azért vagyunk hálásak Istennek, hogy néhány kellemes napot tölthetünk együtt a testvérvárosi tanárokkal és diákokkal az Arany-Napok keretében. Ide kívánkozik az aktuális bibliai idézet: „Imé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!” Zsolt. 133:1.

Nekem pedig kedves kötelességem, hogy mint az Arany János református iskola öregdiákja, az Arany Diák Alapítvány kuratóriumának tagja, és a fenntartó református egyház gondnoka megnyissam a 2015. évi Arany-Napokat. Kívánok minden résztvevőnek kellemes időtöltést, jó szórakozást, feltöltődést, áldást, békességet!
Köszönöm, hogy figyeltek rám.

Kisújszállás, 2015. október 21.
Dr. Ducza LajosAz alábbi linkekre kattintva megtekinthetik a rendezvényeken készült fotókat:

Alsó tagozat


Felső tagozat


Az alsó és felső tagozat közös programja a kibocsátó istentisztelet volt, ahol a fogadalomtétel mellett megtekintettük a középiskolás diákjaink 1956-os emlékműsorát. Az Igét Keszegh-Seres Patrícia beosztott lelkész hirdette.

IDE kattintva megtekinthetik az istentiszteleten készült fotókat!

A rendezvénysorozatot egy rövid ünnepséggel zártuk le. Erről a diákönkormányzat elnöke, Horváth Gréta 8.b osztályos tanuló készített fotókat.

IDE kattintva megtekinthetik!

A pacséri küldöttség egyik tagja, Kádár Károly több ízben bizonyította már, hogy kiváló fotós. Idén is számos érdekes pillanatot örökített meg rendezvényeinkről.

Ha van Facebook hozzáférhetősége IDE kattintva megtekintheti az általa készített fotókat!


A rendezvénysorozat megvalósításához nyújtott segítséget ezúton köszönjük a Vigadó Kulturális Központnak és a TV Kisúj munkatársainak!

Köszönjük a támogatást továbbá minden olyan szervezetnek, cégnek, közösségnek és magánszemélynek, akik bármilyen módón hozzájárultak rendezvényünk lebonyolításához.