Tájékoztató az iskolai tankönyvellátásról

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak 2015. szeptember 1-jétől az első, második és a harmadik évfolyamon tanuló diákok, valamint a felsőbb évfolyamokon rászorultsági alapon azok a tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.

Az igazolás módja:
  1. tartósan beteg tanuló: emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás
  2. sajátos nevelési igényű tanuló: szakértői bizottság szakvéleménye
  3. három- vagy többgyermekes családban élő tanuló: MÁK igazolás vagy a családi pótlék kifizetését igazoló csekkszelvény vagy folyószámla-kivonat
  4. rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló: a települési önkormányzat határozata
Az igénylőlapot május 18-ig kell aláírva eljuttatni az osztályfőnöknek.
Amennyiben gyermeke május 12-ig nem kapott az iskolában, az igénylőlapot IDE kattintva letöltheti!

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk a 2015/16-os tanévtől tankönyvkölcsönzéssel, használt tankönyvek biztosításával, az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

Ha a tanuló az igénylőlap leadásának határideje után válik jogosulttá a normatív támogatásra, szeptember elsejéig a jogosultság beálltakor benyújthatja az igényét, ha viszont a jogosultsága valamilyen okból kifolyólag érvénytelenné válik, ezt azonnal jeleznie kell az iskola titkárságán.

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. (Amennyiben ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, akkor nyilatkozni kell arról, hogy a legkésőbb október 1-ig jogosulttá válik.) A bemutatás tényét az iskola vezeti rá az igénylőlapra.

Amennyiben az ingyenesen kapott tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azok árát tanév végén meg kell téríteni.

Fizetős tanulók tankönyvellátása:

Az iskola a későbbiekben lehetővé teszi a tankönyvekért fizető szülők számára, hogy megismerjék a tanuló tankönyvcsomagját és 2015. június 12-ig nyilatkozhatnak arról, hogy gyermekük részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, pl. családon belül, vagy ismerősöktől beszerzett használt tankönyvvel akarják megoldani. Ehhez a szülők megkapják a jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot, melyen nyilatkozhatnak, hogy mely könyveket szeretnék megvásárolni az iskolán keresztül.
A fizetős tanulók számára az idei tanévben nem küldünk ki előre díjbekérőt, a tankönyvek kiosztásával egy időben, 2015. szeptember 1-jén kapják meg a csekkben végződő számlát. A számlával együtt küldünk 2 példány tankönyv átadás-átvételi dokumentumot, melyeket aláírva visszakérünk.

Jogszabályi háttér:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
16/2013. (II.28.) EMMI-rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
21/2015. (IV:17.) EMMI-rendelete